Republikeinse conventie op temperatuur

John McCain is dinsdagavond gepresenteerd als een man van karakter die zijn land boven alles stelt. ‘Country first!’

Van onze correspondent Philippe Remarque

De Republikeinen spraken niet over hun partij of inhoudelijke thema’s, maar concentreerden zich op McCains persoon. Ze zetten zijn lange staat van dienst tegenover die van de Democratische kandidaat Barack Obama. Die heeft in de peilingen een voorsprong genomen na een succesvolle conventie en een toespraak voor 40 miljoen tv-kijkers.

‘Het is duidelijk dat er twee vragen zijn die we onszelf nooit hoeven te stellen: ‘Wie is deze man?’, en ‘Kunnen we deze man het presidentschap toevertrouwen?’, zei Fred Thompson over McCain. De ex-senator en bekende tv-acteur was bij de voorverkiezingen nog een van McCains concurrenten.

Maar nu schilderde hij in gruwelijke details de jaren van Vietnamese krijgsgevangenschap en de martelingen die McCain moest ondergaan. Hij vertelde hoe McCain eens na de mishandelingen werd verhoord en als namen van zijn squadron-genoten de voorhoede van het Green Bay Packers-football-team opsomde. Hoe hij terug werd gesleept naar zijn cel en toch zijn duimen omhoog stak naar zijn mede-gevangenen. ‘Ze hebben John McCains botten gebroken, maar nooit zijn geest.’

Minst ervaren
'Barack Obama maakt geschiedenis omdat hij ‘de liberaalste, minst ervaren kandidaat voor het presidentschap ooit is’, aldus Thompson. Samen met het Democratische Congres zou Obama de urgente problemen van deze tijd beantwoorden met ‘protectionisme, hogere belastingen en een nog grotere bureaucratie’. Het oppergerechtshof kan onder Obama ‘voor een generatie verloren raken aan het liberalisme’, waarschuwde Thompson.

McCain is volgens hem daarentegen een principieel politicus die de bureaucratie gaat aanpakken en in het buitenland wordt gerespecteerd. ‘Een president die geen noodzaak voelt om zijn excuses aan te bieden voor de Verenigde Staten van Amerika’, noemde Thompson hem, en oogste stormachtig applaus.

Lieberman
Opmerkelijk was het gloedvolle betoog dat Joe Lieberman voor McCain hield. Twee verkiezingen geleden was de senator nog bijna de Democratische vice-president geworden onder Al Gore. Lieberman is nu onafhankelijk, al noemt hij zich nog Democraat. Hij is nauw bevriend met McCain, die hem eigenlijk als running mate wilde hebben.

‘Ik ben hier om John McCain te steunen, omdat je land belangrijker is dan je partij. Ik ben vanavond hier omdat John McCain de beste keus is om ons land samen te brengen en vooruit te leiden ’, zei Lieberman, die een warm onthaal kreeg van zijn vroegere opponenten.

Hij deed dan ook zijn uiterste best om onafhankelijke en ook Democratische kiezers in het McCain-kamp te halen. ‘Beide kandidaten van dit jaar spreken over het veranderen van de cultuur in Washington, over het doorbreken van de stagnatie tussen de partijen en de speciale belangen die onze politiek vergiftigen. Maar slechts een van hen heeft het ook echt gedaan’, zei Lieberman, en prees McCains uitgebreide samenwerking met de Democraten en zijn strijd met Republikeinse corruptie.

Tweede Bush?
Volgens Lieberman weten de Democraten het en besteden ze daarom zoveel tijd en geld om kiezers te overtuigen dat John McCain een tweede president Bush is. ‘Ik ben hier - en ik ben zelf een Democraat- om u te vertellen: laat u zich niet bedonderen. God heeft maar een John McCain gemaakt, en hij is zijn eigen man.’

(tekst loopt door onder video)
]]>

Obama, zei Lieberman, heeft in de Senaat nooit een handreiking aan de andere partij gedaan, noch heeft hij opgestaan tegen de de machtige lobby’s in de Democratische partij. ‘Contrasteer dat met John McCains staat van dienst, of de staat van dienst van de laatste Democratische president, Bill Clinton’, zei Lieberman. Hij noemde diens hervormingen van de uitkeringen, vrijhandelsakkoorden en een sluitende begroting een gezamenlijke Democratisch-Republikeinse prestatie en kreeg zo het eerste applaus voor Clinton in de geschiedenis van de Republikeinse conventies.

De Irak-oorlog is het thema dat Lieberman het meest met McCain verbindt: ‘Toen anderen zich in een nederlaag wilden terugtrekken van het slagveld, toen Barack Obama stemde voor het intrekken van de financiering van onze troepen ter plekke, had John McCain de moed om tegen de stroming van de publieke opinie in te gaan en de surge te steunen, en daardoor komen onze troepen nu eindelijk thuis, niet met en mislukking, maar met eer.’

Lieberman richtte zich rechtstreeks tot de televisiekijkende twijfelaars: ‘Of u nu onafhankelijk bent, een Reagan-Democraat, een Clinton-Democrat of gewoon een oude Democraat: dit jaar, als u stemt op een president, kies dan de persoon van wie u denkt dat hij het best voor het land is, en niet voor de partij waartoe u toevallig behoort. Laten we samenkomen en een grote Amerikaan tot onze volgende, grote president kiezen.’

Bush
President Bush kon maandagavond niet tot de conventie spreken door orkaan Gustav. De Republikeinen hier waren daar tevreden over, omdat Bush erg impopulair is bij de kiezers. Maar hij sprak dinsdag toch, via een videoverbinding met het Witte Huis, en de gedelegeerden juichten hem toe.

Bush beperkte zich tot het aanprijzen van John McCain, die volgens hem ‘klaar is om deze natie te leiden’. ‘We leven in een gevaarlijke wereld’, zei hij. ‘We hebben een president nodig die de lessen van 11 september 2001 begrijpt: dat om Amerika te beschermen, we in de aanval moeten blijven, aanvallen moeten stoppen voordat ze plaatsvinden en niet afwachten tot we weer worden geraakt. De man die we nodig hebben is John McCain.’

(tekst loopt door onder video)
]]>

McCain is ‘onafhankelijk en denkt voor zichzelf’, zei Bush. Hij prees McCains heldenmoed in krijgsgevangenschap: ‘Als het Hanoi Hilton hem niet heeft kunnen breken’, zei hij over McCains beruchte gevangenis in Vietnam, ‘kunt u er zeker van zijn dat boos links dat nooit zal kunnen.’

Bush liet aan zijn vrouw Laura, die hem introduceerde, om zijn prestaties in het Witte Huis op te sommen: Onderwijshervorming, de benoeming van de conservatieve rechters Alito en Roberts in het oppergerechtshof, de sociale hulp via religieuze organisaties, medicijnen voor twee miljoen Afrikaanse aids-leiders. ‘In Afghanistan en Irak leven 50 millioen mensen nu in vrijheid’, zei Laura Bush. ‘En laten we niet vergeten dat president Bush het Amerikaanse volk veilig heeft gehouden.’ Bush kreeg er een staande ovatie voor.

Na afloop noemden Republikeinse gedelegeerden dit laatste de belangrijkste prestatie van hun zo impopulaire president. ‘Hij had goede bedoelingen en heeft gedaan wat hij dacht dat het juiste was’, zei James Knowles III, afgevaardigde uit Missouri. ‘Ik denk dat als Irak een vrij, pro-westers land wordt, er over tien, vijftien jaar heel anders tegen Bush wordt aangekeken’, zei hij, en trok een vergelijking met president Nixon. ‘Toen die aftrad was hij de duivel zelf, en toen hij stierf gold hij als een buitenlands-politiek genie.’

Maar de belangrijkste toespraak van de avond, zeiden verschillende mensen, was die van Lieberman, omdat hij wellicht twijfelende kiezers heeft overgehaald. ‘Het is toch historisch dat een Democraat zo komt pleiten voor een Republikeinse kandidaat’, zei een partij-activist in de wandelgangen.

President Bush spreekt dinsdagavond de Republikeinse conventie toe. 'John McCain is de man die u nodig heeft', zei hij via de videoverbinding vanuit Washington. (AP) Beeld AP
President Bush spreekt dinsdagavond de Republikeinse conventie toe. 'John McCain is de man die u nodig heeft', zei hij via de videoverbinding vanuit Washington. (AP)Beeld AP
Meer over