Republikeinen én Democraten vrezen enorme imagoschade door affaire

'Dit wordt een enorm blauw oog voor onze partij.' Het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Ray LaHood draaide er niet omheen, toen hij hoorde dat de lobbyist Jack Abramoff met justitie gaat samenwerken - hetgeen een ander woord is voor uit de school klappen....

In Democratische kring werd met amper verholen opgetogenheidgereageerd. Er is het diepe verlangen onder Democraten dat hetAbramoff-schandaal mag bijdragen aan een Republikeinseverkiezingsnederlaag, begin november.

Ze moeten oppassen met hun triomfantelijkheid. Ook Democraten staan opde lijstjes met namen die de kranten publiceren als de potentiëleslachtoffers van de biecht van Abramoff. Maar het is waar, het gaatvoorlopig vooral om Republikeinen.

'Denny moet spijkerhard zijn', verklaarde afgevaardigde LaHood in TheLos Angeles Times. 'Denny' is J. Dennis Hastert, de invloedrijkeRepublikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. 'Als mensen vanons worden aangeklaagd, moet hij vierkant stelling tegen hen nemen.'

Het snel verstoten van de zwarte schapen in het eigen hok is misschiende verstandigste strategie. Het probleem is dat voorzitter Hastert zelf opde lijstjes figureert van Abramoffs vrienden.

Hastert haastte zich dinsdag afstand te doen van 69 duizend dollar dievia Abramoff in een van zijn verkiezingskassen was terechtgekomen. Zijnwoordvoerder: 'Ofschoon deze bijdragen wettig waren, gelooft de voorzitterdat het juist is deze gelden aan een goed doel over te maken.'

De komende maanden moet blijken wie vuile vingers hebben. Maar nu allijkt het onvermijdelijk dat Tom DeLay een van de hoofdfiguren wordt in hetschandaal. Hij moest in september om een andere affaire aftreden als deleider van de Republikeinen in het Huis en werkt nu aan een comeback. Hetziet ernaar uit dat hij de kans niet krijgt, omdat zijn integriteit weeraan de orde is.

Zijn voormalige plaatsvervangende stafchef, Tony Rudy, wordt nuaangeklaagd voor omkoping van een bedrijf in gokspellen op internet.Rudy's echtgenote zou 50 duizend dollar van Abramoff hebben ontvangen. Inmei 2000 liet DeLay zich door Abramoff trakteren op een trip naar Engeland.In juli stemde hij tegen een wet die gokspellen op internet wildeverbieden. En zo is er meer.

'Normaal eindigt een zaak met een schuldbekentenis', zei een FBI-agentgisteren in The New York Times. 'Met de bekentenis van Abramoff begint dezaak pas.'

Meer over