nieuwsstudielening

Renteverhoging studielening van de baan; minister trekt voorstel in

De verhoging van de rente op studieleningen is van de baan. Na het debat vorige week in de Eerste Kamer nam minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) het wetsvoorstel – een afspraak uit het regeerakkoord – al mee terug naar het kabinet. Maandag na het coalitieoverleg meldde zij de senaat het voorstel dinsdag niet meer in stemming te willen brengen, omdat ‘hiervoor onvoldoende draagvlak is’.

Het studentenprotest op de Dam, september 2018, tegen het plan van minister Van Engelshoven om studenten meer rente te laten betalen op studieleningen.  Beeld ANP
Het studentenprotest op de Dam, september 2018, tegen het plan van minister Van Engelshoven om studenten meer rente te laten betalen op studieleningen.Beeld ANP

De uit de VVD-fractie gezette senator Anne-Wil Duthler liet vorige week tijdens het debat blijken tegen het voorstel te zullen stemmen. Ook de D66-fractie zei na afloop bij monde van senator Alexander Rinnooy Kan nog altijd ‘grote zorgen’ te hebben over de aanpassing van de rentemaatstaf. Door de rente voortaan te bepalen aan de hand van de tienjaarsrente, in plaats van de vijfjaarsrente, zou de studieschuld van nieuwe studenten zo’n 5.000 euro hoger worden.

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie had in zowel de Tweede Kamer, waar het voorstel werd aangenomen, als in de Eerste Kamer een nipte meerderheid. Die dreigde door Duthler en mogelijk de D66-fractie nu in de senaat weg te vallen. D66 stond onder grote druk van de achterban om van het voorstel af te zien. CDA en CU zijn van meet af aan geen voorstander geweest van het in 2015 ingevoerde leenstelsel. De voltallige oppositie was tegen – ook PvdA en GroenLinks, die het stelsel bij invoering steunden.

Fel verzet

De intrekking van het wetsvoorstel volgt op fel verzet van de studentenbonden en andere jongerenorganisaties. ‘Bijna een jaar lang gaven we forse kritiek, en deze is gehoord. Dit is een enorme overwinning voor studenten en de toegang tot het onderwijs’, aldus Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voorzitter Carline van Breugel van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): ‘Wij zijn superblij. Dit is een signaal uit de politiek dat ze de klachten van jongeren serieus nemen.’

De verhoging van de rente zou het kabinet op de lange duur naar schatting 226 miljoen euro per jaar opleveren, volgens Van Engelshoven nodig om het stelsel in de toekomst betaalbaar te houden. Zij meende dat het redelijk was het geld op te halen bij toekomstige werkenden, die dankzij hun studie een goede maatschappelijke positie met bijbehorend salaris zouden verwerven.

Volgens de studentenorganisaties lag eerder een oplopende ‘leenangst’ voor de hand, met name bij studenten uit lagere milieus die gedwongen zijn maximaal te lenen. Zij zouden eerder geneigd zijn van een studie af te zien, waarmee de kansengelijkheid voor jongeren in het hoger onderwijs in het geding kwam. Ook ontvangen de studentenorganisaties veel klachten over de psychologische druk die een lening studenten oplegt. Verhoging van de studieschuld zou het risico op gezondheidsklachten vergroten.

Voor het kabinet betekent het intrekken van het wetsvoorstel een gevoelige nederlaag. De stemming in de Eerste Kamer zou de laatste zijn geweest waarbij de regeringscoalitie normaal gesproken over een meerderheid van 38 zetels zou hebben beschikt. Als volgende week de Eerste Kamer in nieuwe samenstelling verder gaat, kan de coalitie nog slechts rekenen op 32 van de 75 zetels.

Meer over