Rendement van beleggingsfonds zeer onzeker

Het rendement dat een beleggingsfonds in het verleden heeft behaald, geeft weinig houvast voor de resultaten van het fonds in de toekomst....

Uit hun onderzoek blijkt ook dat er maar weinig fondsen zijn die de belegger over een langere periode meer bieden dan de markt. Slechts vijf van de 32 onderzochte fondsen (EOE Index Fund, ABN Amro Netherlands fund, ING Bank Dutch fund, Obam en Asian Tigers fund) weten in vijf jaar een betekenisvol hoger rendement te halen. Maar geen enkel fonds slaagt er volgens de onderzoekers in zeer overtuigend de markt te verslaan. 'Over het geheel genomen wordt er door de fondsen geen buitengewoon rendement behaald.'

Van de onderzochte beleggingsfondsen is er een, het Environment Growth Fund, dat slecht scoort. 'Groen beleggen lijkt nog geen financieel aantrekkelijk perspectief', concluderen de onderzoekers. Zij tekenen hierbij aan dat de nieuwe belastingvoordelen die voor groen beleggen gelden, een groot verschil kunnen maken.

Meer over