Remkes vermaant korpschef

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft de Amsterdamse korpschef Kuiper tot de orde geroepen vanwege zijn kritiek op OM-topman De Wijkerslooth. 'Dit kan zo niet....'

De uitspraken die Kuiper donderdag in de Volkskrant deed over de voorzitter van het college van procureurs-generaal De Wijkerslooth zijn 'buitengewoon te betreuren', zegt Remkes. De minister belde daarom donderdagochtend direct met burgemeester Cohen van Amsterdam, die op zijn beurt sprak met Kuiper.

De rel tussen het Amsterdamse politiekorps en het OM is ontstaan naar aanleiding van een column die De Wijkerslooth schreef over de nieuwe politiestrategie, die de naam Tegenhouden draagt. De strategie behelst het op voorhand frustreren van potentieel crimineel gedrag.

Remkes zegt verbaasd te zijn over zowel de column als de reacties daarop. 'Ik herken dit niet van vergaderingen waar beide partijen over dit onderwerp spraken.' Volgens Remkes is sprake van een 'inhoudelijke polarisatie', waardoor het meningsverschil veel groter lijkt dan het is.

De Tweede Kamer verwijt Remkes en Donner dat zij de ruzie tussen het OM en de politie niet hebben voorkomen. Dat korpschef Kuiper, zijn opvolger Bernhard Welten en De Wijkerslooth 'mekaar in de pers te lijf gaan', is volgens PvdA-Kamerlid Van Heemst funest. 'Verdeeldheid over het belangrijkste onderwerp in Nederland - veiligheid - wekt een slechte indruk bij burgers.' Remkes en Donner hebben volgens Van Heemst verzaakt, omdat zij er niet voor hebben kunnen zorgen 'dat alle betrokkenen samen aan dat ene doel werken'.

De veiligheid in Nederland 'is niet gediend met twee strategieën', zegt D66-fractievoorzitter Dittrich, die na de bijzetting van prinses Juliana een spoeddebat zal aanvragen. CDA-Kamerlid Algra hekelt vooral de inbreng van de minister van Binnenlandse Zaken. 'Remkes heeft een gezagsprobleem. Dat is zorgelijk. In november uitte Kuiper zware kritiek op Remkes. De minister waarschuwde toen dat het zo niet moest.'

CDA-Kamerlid Van Haersma Buma wil ook Kuiper om opheldering vragen. 'Het moet duidelijk zijn of de politie het OM accepteert als orgaan dat de opsporing aanstuurt.' GroenLinks diende al vragen in.

Het OM noemt de uitspraken van de korpschef 'onzinnig' en 'onbehoorlijk'. Kuiper speelt volgens het OM 'meer op de man dan op de bal'. Ook de Amsterdamse hoofdofficier De Wit hekelt Kuipers uitlatingen. Volgens De Wit heeft Kuiper inmiddels 'getracht' zijn excuses aan De Wijkerslooth aan te bieden.

Meer over