'Remkes'-regeling leidt tot exodus oude ambtenaren

Het aantal ambtenaren dat met de VUT gaat, is met meer dan de helft gestegen in vergelijking met vorig jaar....

Eind dit jaar zullen bijna dertigduizend ambtenaren, onderwijzers enpolitieagenten met de VUT zijn gegaan. Dit blijkt uit donderdaggepubliceerde cijfers van het VUT-fonds voor overheidspersoneel. Het iseen stijging van tienduizend werknemers of 54 procent in vergelijking metvorig jaar. Toen was het aantal vervroegd uitgetreden ambtenaren ook al met50 procent toegenomen, onder meer als gevolg van reorganisaties bij deoverheid.

De stijging is veel groter dan op basis van de vergrijzing bij deoverheid verwacht kon worden. 'Opvallend is de toename in deleeftijdsklasse 56 tot 60 jaar', zegt Peter van der Wiel, voorzitter vanhet VUT-fonds. Hij wijt de toename aan de vele sociale regelingen bijoverheid en onderwijs. Deze regelingen geven werknemers die gebruik makenvan de VUT-regeling een aanvulling op hun uitkering.

De enorme belangstelling voor vervroegd uittreden wordt ook veroorzaaktdoor het nu-of-nooit- karakter van een aantal regelingen. Dit is hetlaatste jaar dat ambtenaren op een vaste leeftijd (61 jaar) met prepensioenkunnen. Ook de Remkes-regeling, een aanvulling op de VUT voor 56-plussers,loopt dit jaar ten einde.

Het VUT-fonds constateert verder dat het aantal 55-jarigen dat stopt metwerken, groter is dan verwacht. Dit jaar is het laatste jaar dat hetvolgens de huidige regelgeving mogelijk is op die leeftijd de werkgevergedag te zeggen. Vanaf 1 januari geldt 60 jaar als minimumleeftijd vooroverheidspersoneel.

Meer over