NieuwsStikstofcrisis

Remkes: kabinetsbeleid om stikstofcrisis op te lossen niet ambitieus genoeg

Het kabinetsbeleid om uit de stikstofcrisis te komen is niet ambitieus genoeg. De uitstoot in Nederland moet de komende tien jaar worden gehalveerd, concludeert het Adviescollege Stikstofproblematiek. De huidige plannen gaan niet verder dan 26 procent.

Johan Remkes zit de adviescommissie voor die de stikstofcrisis bestudeert. Dit is het vierde en laatste advies.Beeld ANP

Dit is het vierde en laatste advies van de commissie onder leiding van Johan Remkes, die werd ingesteld nadat de Raad van State vorig jaar mei concludeerde dat het stikstofbeleid uit 2015 in Nederland niet deugde. Vergunningen om stikstof uit te stoten werden te gemakkelijk afgegeven en beloften om de natuur te compenseren waren te veel gebaseerd op toekomstige beloftes, meende de hoogste bestuursrechter. Als gevolg hiervan viel de bouw in grote delen van het land stil.

Dit scenario dreigt in de toekomst weer als de ‘vrijblijvendheid’ niet van het beleid af gaat, meent Remkes. ‘Het behalen van de natuurdoelen en de reductie van stikstofuitstoot moeten wettelijk worden vastgelegd.’ Er is volgens Remkes in het huidige beleid ‘onvoldoende juridische borging’ en onduidelijk wat de ‘afdwingbaarheid’ van de maatregelen is. ‘Veel is op basis van vrijwilligheid.’ 

Hiermee vertoont het huidige beleid volgens Remkes ironisch genoeg overeenkomsten met het door de Raad van State afgeschoten beleid uit 2015 − de reden voor het instellen van zijn commissie.

Verbazing

Remkes kon ingaan op het beleid van Landbouwminister Schouten, omdat tot veler verbazing de minister vorig maand al met haar Wet stikstofreductie en natuurverbetering kwam. Dus nog voordat zij het laatste advies binnen had van de commissie, die door haar juist was ingesteld om structurele oplossingen te bedenken. Het roept de vraag op wat de waarde nog is van het laatste door Remkes geleverde werk.

De wet van Schouten, die inmiddels ter consultatie ligt, is de uitwerking van de ministers plannen op basis van de eerdere adviezen van Remkes. Ze heeft 5 miljard euro uitgetrokken voor onder meer natuurherstelmaatregelen, ander voer voor vee, verduurzaming van stallen en het uitkopen van boeren.

Door met name de landbouw, maar ook door verkeer en industrie komt te veel stikstof vrij, wat schadelijk is voor de natuur. Binnen tweeënhalve maand na aanstelling vorig jaar juli kwam Remkes dan ook tot de conclusie dat ‘niet alles kan’ in Nederland. Met dit eerste advies werden maatregelen aanbevolen die op relatief korte termijn effect konden hebben. De meest zichtbare: de maximumsnelheid ging op veel wegen van 130 naar 100 kilometer per uur.

Serieus

Remkes concludeert nu in het rapport Niet alles kan overal dat het kabinet serieus is omgegaan met de eerste aanbevelingen. Zo nam Schouten de aanbeveling over om veehouders uit te kopen in de buurt van kwetsbare natuur. Remkes is wel kritisch over het plan van de minister om dit alleen op vrijwillige basis te doen. 

‘Uitkoop van veehouderijbedrijven heeft alleen zin als het gaat om bedrijven met een relatief grote depositielast nabij kwetsbare en relatief zwaar belaste natuur’, schrijft Remkes. ‘En alleen als er voor die bedrijven op die plaats geen mogelijkheden worden gezien voor transitie naar een emissieloze (natuurinclusieve) bedrijfsvoering. Dat betekent ook dat wordt aangeraden om heel selectief om te gaan met uitkoop of verplaatsing, en hiervoor niet te werken met generieke regelingen gebaseerd op louter vrijwilligheid.’

Schouten nam het laatste rapport maandag persoonlijk in ontvangst en zegt het te gaan bestuderen. ‘De discussie over stikstof is na vandaag nog niet voorbij.’

De stikstofcrisis, bijna vergeten: miljarden lossen het conflict niet op
Onder al het coronageweld kreeg het niet veel aandacht, maar minister Schouten mag de komende tien jaar 5 miljard euro extra spenderen om het stikstofprobleem aan te pakken. Goed nieuws – behalve dat de betrokken belangengroepen meteen alweer boos zijn: het geld wordt volgens iedereen verkeerd besteed.

Remkes: koe in de wei is niet illegaal en mag zonder vergunning buiten
Het was een onderbelicht onderdeel van de stikstofuitspraak afgelopen mei: de Nederlandse koe staat illegaal in de wei. De Raad van State (RvS) oordeelde toen dat veehouders voor weidegang een vergunning moesten aanvragen, omdat daarbij ook stikstof vrijkomt die schadelijk kan zijn voor de natuur. De ‘stikstofcommissie’ van Johan Remkes meent nu dat die plicht niet nodig is.

Remkes werpt nieuwe barrière op voor opening Lelystad Airport
Het lijkt Cora van Nieuwenhuizen niet gegeven Lelystad Airport te openen. Drie keer al moest haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opening van het vakantievliegveld uitstellen. Door het stikstofadvies van de commissie-Remkes is een vierde vertraging niet uitgesloten.

De boodschap aan minister Schouten is duidelijk: maak geld vrij voor beëindigen boerenbedrijven
Wat moet de landbouw volgens de adviescommissie van Remkes doen om uit de stikstofcrisis te komen? Op het verder inkrimpen van de veestapel mag bij dit kabinet niet langer een taboe rusten, blijkt uit zijn woensdag gepresenteerde rapport.

De tijdbom onder het stikstofdossier tikte al twee jaar, maar het ministerie wilde het niet horen
De onbeantwoorde vraag omtrent de stikstofcrisis: waarom was het ministerie zo slecht voorbereid op de uitspraak die het vergunningenstelsel deed instorten? Op zoek naar de drijfveren achter een alles-of-niets-spel.

Meer over