Remkes: geen AIVD-onderzoek seksleven Fortuyn

De geheime dienst AIVD heeft geen onderzoek verricht naar het seksleven van Pim Fortuyn of andere LPF-politici. Er zijn wel rapporten opgemaakt van meldingen van ‘een informant’ over Fortuyns privé-gedragingen, maar daar is door de dienst verder niets mee gedaan....

Ook het Openbaar Ministerie zag geen aanleiding tot een onderzoek. Dit schrijft minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Dat die rapporten onlangs in handen zijn gevallen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, is volgens de minister ‘zeer te betreuren’.

Tegen de AIVD-medewerker die de diskettes met de informatie in een auto liet slingeren, zijn donderdag ‘personele maatregelen’ getroffen. Naar verluidt wordt hij niet ontslagen.

Remkes reageerde op de onrust die donderdag in de Kamer ontstond naar aanleiding van de aanstaande televisie-uitzending van De Vries. Die zal zondag in zijn programma laten zien hoe hij aan de diskettes kwam en wat hij daarop aantrof. Het zou onder meer gaan om Fortuyns seksuele omgang met Marokkaanse jongens, waarvan Fortuyn zelf overigens geen geheim maakte.

Het LPF-Kamerlid Herben, over wie ook een rapport zou zijn geschreven, eiste donderdag opheldering van Remkes over het ‘uitvoerige onderzoek’ dat de inlichtingendienst zou hebben verricht naar een aantal LPF’ers. Van een diepgaand onderzoek is echter geen sprake, zei Remkes.

De minister verwees naar het rapport dat de commissie-Van den Haak in 2002 schreef over de beveiliging van Fortuyn, die op 6mei van dat jaar werd vermoord. Dat rapport meldt dat de Regionale Inlichtingen Dienst (RID), die ook informatie vergaart voor de AIVD, in februari 2002 een melding kreeg van een ‘informant die over Fortuyn wilde praten’. Van die melding werd rapport opgemaakt ‘omdat Fortuyn blijkens deze gegevens bestuurlijk-politiek ongetwijfeld een kwetsbaar iemand was’. Ook liep Fortuyn het ‘risico te worden gechanteerd’.

Twee jaar eerder, in 2000, werd Fortuyn zelf bedreigd door ‘personen aan wie hij geld had geleend en die dit niet wilden terugbetalen’. Zij dreigden ‘met zeer schadelijke publiciteit naar buiten te treden’ als Fortuyn hun schuld niet zou kwijtschelden.

De RID stuurde de informatie van de informant door naar het Meldpunt Integriteitsaantastingen (Mepia) van de AIVD, dat is opgericht om risico’s voor de integriteit van het openbaar bestuur te verzamelen en in kaart te brengen. Mepia vroeg vervolgens om een tweede rapport over een ‘beperkt aantal personen’ rond Fortuyn, aldus Van den Haak. Verder onderzoek naar die personen is daarop echter niet ondernomen, stelt Remkes.

De Tweede-Kamerfractie van de LPF is niet tevreden met de antwoorden van de minister.

In antwoord op vragen van verontruste raadsleden verklaarde de Rotterdamse burgemeester Opstelten gisteren dat hij niets van een onderzoek naar Fortuyn heeft geweten. ‘Over inhoud weet ik niks. Ik zou alleen worden geïnformeerd als een onderzoek uitwijst dat er een gevaar is voor de openbare veiligheid of problemen rond integriteit.

Meer over