Rembrandts geboortestad schaft een Rembrandt aan

De gemeente Leiden en Museum De Lakenhal hebben het schilderij Brillenverkoper (1623-'24) van Rembrandt van Rijn aangekocht. Dit maakten zij vrijdag bekend. Het is de eerste Rembrandt in de collectie van het museum en van de stad, geboorteplaats van de kunstenaar.

AMSTERDAM - Volgens het Rembrandt Research Project is dit het vroegste schilderij dat van Rembrandt bekend is: hij was pas 17 jaar en nog in de leer bij Jacob van Swanenburg toen hij het maakte. Het aankoopbedrag mag volgens afspraak met de verkoper niet worden vrijgegeven. Wel liet de gemeente Leiden weten voor 1,5 miljoen euro aan de koop te hebben bijgedragen. Het museum droeg 100 duizend euro bij. Medefinanciers zijn de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en de 'Vrienden' van het museum.

De Brillenverkoper is al tien jaar in het Leidse museum te zien, omdat de eigenaar het in bruikleen had afgestaan. Volgens Lakenhal-directeur Meta Knol is in het kleine schilderijtje (21×17,8 centimeter) al Rembrandts talent zichtbaar: 'Dit debuut laat de verdiensten van kunstenaar al zien - de dramatiek, de levensechte figuren, het clair-obscur en vooral de losse manier van schilderen.'

Kenners vermoeden dat de Brillenverkoper oorspronkelijk in een serie van vijf schilderijen paste met daarop telkens een van de vijf zintuigen, waarbij deze voorstelling staat voor het zicht. Er zijn nog twee schilderijen uit de serie bekend: die bevinden zich in The Leyden Gallery in New York, een privécollectie van een Amerikaanse verzamelaar. Deze verzamelaar had de Brillenverkoper ook graag willen kopen, maar volgens Meta Knol heeft De Lakenhal het kunnen verwerven dankzij jaren van goed contact tussen het museum en de vorige eigenaar van het schilderij.

undefined

Meer over