Rellen dreigen op Bonaire uit onvrede met Nederland

De situatie op Bonaire dreigt uit de hand te lopen. Die waarschuwing gaf Cedric Soleana van de Actiegroep Bezorgde Bonairianen zaterdag in een brief aan gezaghebber Lydia Emerencia. Soleana voorziet rellen zoals die in mei 1969 op Curaçao, toen er een volksopstand tegen de Nederlandse overheersing ontstond.

VAN ONZE CORRESPONDENT JEAN MENTENS

WILLEMSTAD - De Bezorgde Bonairianen klagen al geruime tijd over de gestegen prijzen en de slechte verhouding tussen de eilandbewoners en het Nederlandse bestuur. Bonaire hoort als 'openbaar lichaam' bij Nederland. Soleana en zijn groep, die vorig jaar een petitie aanboden aan koningin Beatrix toen die op bezoek was, verzetten zich tegen de voorgenomen verankering van die status in de Nederlandse grondwet. Ze willen een nieuwe volksraadpleging.

Na de invoering van de dollar, ruim een jaar geleden, en door de verhoging van de belastingen is het leven voor een grote groep oorspronkelijke eilandbewoners onbetaalbaar geworden. Tegelijkertijd stijgt het aantal (Nederlandse) emigranten op Bonaire. Tussen de verschillende bevolkingsgroepen dreigt grote vijandschap te ontstaan, zegt Soleana.

Aan 'gewelddadig protest' is niet meer te ontkomen, beweren de Bezorgde Bonairianen, omdat de situatie op Bonaire schrijnend is. Soleana: 'Ik weet van kinderen die huilend gaan slapen omdat ze niets te eten hebben. De volgende ochtend gaan ze ook huilend naar school. We zijn moe van het praten en moe van alle beloftes. Je kunt het als een dreigement opvatten, maar na vandaag is het afgelopen met praten. Dan maar de bak in, voor gerechtigheid en in naam van het volk.'

Bonaire hoort nu weliswaar bij Nederland, maar heeft niet dezelfde rechten gekregen als een gewone Nederlandse gemeente. Zo zijn de sociale voorzieningen beduidend lager dan in Nederland. Het vastleggen van die ongelijke status in de grondwet is 'onrechtvaardig en in strijd met de mensenrechten', schrijft Soleana.

Het Bestuurscollege van Bonaire had een dag eerder al aan minister Spies van Binnenlandse Zaken laten weten tegen de grondwetswijziging te zijn. Volgens het college gaat het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 van de Grondwet blijkbaar niet op voor de Nederlanders van het Caribische deel van het koninkrijk. 'De schijn wordt gewekt dat er twee soorten burgers zijn met verschillende rechten.'

Soleana en zijn medestanders zeggen dat er wel ooit voor een directe band met Nederland is gekozen, maar niet op de manier zoals dat nu uitpakt in de vorm van een openbaar lichaam. In de brief vragen ze de Bonairiaanse overheid en de regering in Den Haag de bevolking van het eiland 'de ruimte te geven om haar keuze te maken op basis van goede informatie en vrij van manipulatie'.

undefined

Meer over