Rel over besluit tot schrappen psychoanalyse

Amsterdam Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft zijn besluit om de psychoanalyse uit het verzekeringspakket te schrappen slecht onderbouwd. Dit stelt Marcus Huibers, hoogleraar psychotherapie aan de Universiteit Maastricht....

Van onze medewerkster Jet Bruinsma

Huibers was lid van de commissie van deskundigen die in opdracht van het CVZ onderzoek deed naar de werkzaamheid van psychoanalyse en langdurige psychoanalytische psychotherapie. Hij is verbaasd over het besluit van het CVZ, omdat daarin weinig terug te vinden is van de bevindingen van het onderzoek.

De deskundigen kwamen tot de conclusie dat er over de werkzaamheid van psychoanalyse niets bekend is, niet in positieve en ook niet in negatieve zin.

Bij zijn besluit om psychoanalyse uit het basispakket te halen, stelde het CVZ echter dat nooit wetenschappelijk is aangetoond dat de behandeling werkt. Huibers vindt de argumentatie van het CVZ erg ongenuanceerd. Volgens hem is in de meer dan honderd jaar dat de psychoanalyse bestaat nooit deugdelijk en volgens de spelregels van de wetenschap onderzocht of de behandeling wel of niet werkt. Huibers: ‘Het CVZ heeft een zwart-witconclusie getrokken uit ons genuanceerde rapport.’

Hij vindt dat het CVZ ‘een politiek besluit’ heeft genomen, en vermoedt ‘strategisch handelen’. ‘In Nederland zijn 600 personen in analyse, een fractie van alle mensen die een vorm van psychotherapie krijgen. Dat is geen grote machtsfactor. Ik heb het vermoeden dat er meer achter steekt.’

In het universiteitsblad van Maastricht zei Huibers eerder deze week te vrezen dat het CVZ bewust een precedent heeft geschapen om later meer therapieën waarvan het effect ‘niet bewezen’ zou zijn uit het basispakket te kunnen schrappen. Hij vindt het argument van het CVZ dat het werkingsmechanisme bekend moet zijn ‘onzin’. ‘Niemand weet hoe antidepressiva werken, en die verdwijnen ook niet uit de verzekering.’

Het heeft Huibers verbaasd dat langdurige psychoanalytische psychotherapie – een wat minder intensieve behandeling dan psychoanalyse – wel vergoed mag blijven van het CVZ. Want ook hier is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek beschikbaar.

Meer over