'Rekenkamer gaat ook effect beleid bekijken'

De Algemene Rekenkamer gaat zich de komende jaren direct bemoeien met de effectiviteit van kabinetsmaateregelen. Niet langer zal alleen de financiële zuiverheid worden onderworpen aan controle, maar ook de doelmatigheid....

Het begin van deze trend is er al, verklaarde scheidend Rekenkamer-president H. Koning donderdagbij de presentatie van het jaarverslag. De Rekenkamer heeft sinds het begin van de jaren negentig het recht om de doelmatigheid van beleid te toetsen. De kritiek dat ze daarmee politiek bedrijft, legt Koning naast zich neer. De Rekenkamer kruipt slechts dichter naar de politiek toe, maar beprekt zich tot de feiten.

De Rekenkamer zou tevens beter willen controleren bij lagere overheden, maar hiervoor mist ze nog enkele bevoegdheden.