Reina verdient geen n

Jarenlang heeft niemand het in de gaten gehad, totdat A. Prinsen Geerligs (76) het bij toeval in het telefoonboek ontdekte....

De jongere broer van de in november 1944 door de Duitsers gefusilleerde verzetsvrouw Reina Prinsen Geerligs schreef daarop een brief. Weliswaar niet op poten, maar een tikkeltje verontwaardigd was zijn schrijven toch wel. Als de gemeente de nabestaanden van de studente van tevoren had geïnformeerd, was die nare n beslist niet in de straatnaam geslopen.

Nu was het te laat. Jammer, want erg groot is de familie Prinsen Geerligs niet en als de straat over twee- of driehonderd jaar nog steeds bestaat, staat het er nog steeds fout. Dat had Reina niet verdiend.

De gemeente toonde berouw, maar niet dan nadat grondig was uitgezocht of er geen sprake was van zomaar een briefschrijver. Iedereen kon wel zeggen dat Geerligs zonder n was. Daarenboven heeft Haarlemmermeer een speciale ambtenaar in dienst die zich met straatnamen van de groeigemeente bezighoudt en ambtenaren vergissen zich zelden.

Behalve als het haastwerk betreft. En dat was tien jaar geleden het geval. Bij het vaststellen van de straatnaamthema's hadden vrouwen in de gemeenteraad aangedrongen op een vrouwenbuurt. De motie werd aangenomen en moest inderhaast worden uitgevoerd, want de bulldozers reden bijkans over het bouwterrein. In die gauwigheid is er toen iets misgegaan.

Maar de fout wordt hersteld. Op 1 juli 2000 worden de straatnaambordjes door de juiste vervangen en worden de officiële instanties van de naamsverandering op de hoogte gesteld.

A. Prinsen Geerligs is ook tevreden. Niet alleen vanwege het respect voor zijn zus, maar ook omdat de gemeente loyaal de kosten van de verandering op zich neemt. Zelfs de bewoners worden schadeloos gesteld, mits zij aannemelijk kunnen maken dat ze werkelijk schade lijden.

Een ander visitekaartje of nieuw briefpapier worden niet vergoed, maar als ergens in de Prinsen Geerlingsdreef een bedrijf is gevestigd dat aantoonbaar schade lijdt, doet de gemeente niet kinderachtig.

Alleen, dat had de gemeente intussen wel uitgezocht: in de Prinsen Geerlingsdreef zijn geen bedrijven. Het is er overdag zelfs uitgesproken rustig, zo niet stil. 's Avonds trouwens ook.

Meer over