Registratiekamer: politie schendt privacy-regels

De politie maakt een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy van sollicitanten door stiekem hun antecedenten te controleren. De Registratiekamer klaagt hier al twee jaar over, maar er gebeurt niks....

Volgens de wet moet de politie de te screenen sollicitant berichten welk onderzoek hem te wachten staat en wie van zijn relaties daarbij eventueel wordt betrokken. Ook moet de politie de uitkomsten van dat onderzoek aan de sollicitant meedelen.

De Registratiekamer zegt de afgelopen jaren regelmatig signalen van burgers en politiemensen te hebben ontvangen dat antecedentonderzoeken naar toekomstig personeel bij de politie een standaardpraktijk is geworden. Volgens de Registratiekamer is dat geen taak van de politie, maar van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Meer over