Registratiekamer: detectives schenden privacy sollicitant

Werkgevers willen steeds meer weten over hun aanstaande werknemers. De sollicitant wordt niet alleen getest op zijn geschiktheid voor een functie, maar ook op zijn integriteit....

Dergelijke bureaus krijgen het steeds drukker. 'Je zal maar iemand binnenhalen die zegt zijn vorige baas te hebben verlaten voor een nieuwe uitdaging, en later blijkt hij te zijn ontslagen omdat hij zijn handen niet kon thuishouden', zegt een medewerker van recherche- en adviesbureau Hamming & Partners uit De Bilt.

Dit bureau krijgt steeds meer opdrachten om het arbeidsverleden van sollicitanten te onderzoeken. Nadat de kandidaat toestemming heeft verleend voor een scan, onderzoekt een detective van het bureau of de feiten op het curriculum vitae kloppen. Vervolgens gaat hij na onder welke omstandigheden iemand vorige werkgevers heeft verlaten. 'Het is belangrijk te weten of iemand met ruzie is weggegaan.'

Daarom voert de onderzoeker gesprekken met vroegere collega's van de sollicitant. 'De nieuwe werkgever wil weten of een kandidaat collegiaal en betrouwbaar is.'

In de financiële sector is scanning al langer gebruikelijk. R. Rozekrans van de accountants- en adviesorganisatie KPMG zegt dat werkgevers steeds meer belang hechten aan integriteit. 'Bovendien verlangen toezichthouders van financiële organisaties, zoals De Nederlandsche Bank, dat nieuwe werknemers worden doorgelicht.'

Vooral middelgrote bedrijven, met tussen de vijftig en tweehonderd mensen in dienst, roepen de hulp in van 'cv-rechercheurs'.

Terstegge van de Registratiekamer: 'De privacy van sollicitanten wordt door dergelijk onderzoek geschonden. Maar omdat er nog geen wettelijke regels bestaan voor deze pre-contractuele fase, is het moeilijk aan te geven waar een detective te ver gaat.'

Het bureau Hamming & Partners benadrukt dat er geen gevaar bestaat voor malafide praktijken van rechercheurs. Ze moeten zich wel aan bepaalde regels houden. Ook Terstegge benadrukt dat de detectives aan regels gebonden zijn. 'Schriftelijke gegevens van sollicitanten mogen alleen worden opgevraagd na goedkeuring door de sollicitant. Maar over informatie verkregen door gesprekken zegt de wet niets.'

Hoewel er geen antecedentenonderzoek wordt uitgevoerd zonder toestemming van de betrokkene, kan worden betwijfeld of iemand die een baan graag wil, zo'n onderzoek durft te weigeren. Terstegge vreest dat iemand die dat wel doet, op andere gronden zal worden afgewezen

De Registratiekamer hoopt dat de Stichting van de Arbeid snel met aanbevelingen komt om de privacy van sollicitanten te waarborgen. E. Broekema, secretaris van de Stichting van de Arbeid, laat weten dat zijn organisatie wel een advies voorbereidt over regels die bij werving en selectie in acht moeten worden genomen. Het natrekken van het arbeidsverleden van sollicitanten door rechercheurs valt daar vooralsnog buiten.

Meer over