Registratie tegen vrouwenbesnijdenis

Verloskundigen gaan vanaf 2010 gevallen van vrouwenbesnijdenis registreren. Daarover is PvdA-staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid met de landelijke verloskundigenorganisatie KNOV in gesprek.

Bij zwangere vrouwen die besneden zijn, moeten verloskundigen het land van herkomst, leeftijd, jaar van aankomst in Nederland en het type verminking vastleggen, aldus een woordvoerder van Bussemaker. ‘Zij wil zo meer zicht krijgen op in het aantal besneden vrouwen in Nederland, ook om te voorkomen dat die vrouwen hun dochters in de toekomst besnijden.’

Vier op de tien zwangere vrouwen uit risicolanden die in Nederland bevallen, zijn besneden. Dit zijn er minder dan verwacht, want in de landen van herkomst zijn dat vaak negen op de tien vrouwen.

Uit een onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie naar de ervaringen van verloskundigen, bleek dat 470 van de 1.200 vrouwen uit risicolanden, (Somalië, Ethiopië en Egypte) waren besneden. De besnijdenis betrof zowel de meest ernstige vorm, de infibulatie, als minder vergaande vormen.

Verloskundige Marijke Broeksma van Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer denkt dat de registratie voor hun praktijk niet veel zal uitmaken. ‘Bij vrouwen uit Egypte, Eritrea en Somalië vragen wij er altijd naar. Ze zijn er vaak heel open over, ook omdat ze er zelf mee zitten. Vaak moet je een plan maken voor een bevalling, je moet een knip zetten.’

Verloskundige Beatrijs Smulders van het Geboortecentrum Amsterdam maakt het twee tot drie keer per jaar mee dat ze een bevalling doet van een vrouw die is besneden. ‘Ik vind registratie goed, en misschien komt eruit dat het wel meevalt. Elke besnijdenis is er een te veel, maar, even ter relativering, vrouwen die op eigen verzoek hun schaamlippen laten wegsnijden, dat is een vorm van westerse verminking.’

De registratie is een van Bussemakers plannen tegen genitale verminking. Eerder al kwam ze voor allochtone ouders die naar het land van herkomst reizen, met een contract waarin zij moeten vastleggen dat zij hun dochter zullen behoeden voor besnijdenis.

Ook maakte Bussemaker bekend dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling vijftien deskundigen erbij krijgt, die alert zijn op het fenomeen meisjesbesnijdenis.

Meer over