Regeringspartijen verdeeld over OV-kaart studenten

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over de toekomstige vervoerskaart voor studenten. D66 wil 140 miljoen gulden extra om de huidige kaart voorlopig te behouden....

Van onze verslaggevers

DEN HAAG

PvdA'er P. Rehwinkel zegt dat de sociaal-democraten kunnen leven met een verplichte weekendkaart voor uitwonende studenten en een weekkaart voor thuiswonende studenten. Daarvan is sprake in de onderhandelingen tussen Ritzen en de vervoersbedrijven, die inmiddels in een beslissende fase zijn. De VVD is fel gekant tegen de verplichte keuze. M. de Vries zegt dat de VVD überhaupt tegen een door de overheid opgedrongen OV-kaart is. 'Als Ritzen met dit plan naar de Tweede Kamer komt, zal de VVD dat niet goedkeuren. Hij moet dan terug naar de onderhandelingstafel om iets creatievers met de vervoersbedrijven te bedenken.'

De Vries vindt dat Ritzen niet langer geld op de beurzen van studenten moet inhouden. 'De vervoersbedrijven komen zelf maar met een aantrekkelijk pakket voor de studenten', vindt De Vries.

Minister Ritzen wil de keuze tussen een weekend- en een weekkaart afschaffen omdat studenten massaal kiezen voor de weekkaart, die een stuk duurder is. De vrije keuze kost Ritzen meer dan 100 miljoen gulden. Vandaag praat het kabinet over de OV-kaart.

Volgens goed ingelichte bronnen heeft Ritzen zo'n 480 miljoen gulden voor de OV-kaarten over. De vervoersbedrijven eisen 530 miljoen gulden. Als de huidige kaart in stand blijft, willen de vervoersbedrijven 700 miljoen gulden. Oppositiepartijen GroenLinks en CDA hebben gisteren laten weten daarvan voorstander te zijn. Lansink van het CDA wil zelfs de oude kaart terug en vrij reizen voor alle studenten.

Een probleem is dat in het regeerakkoord is afgesproken nog maar 400 miljoen gulden voor de OV-kaart uit te trekken. Ritzen heeft daar inmiddels 80 miljoen gulden bijgelegd. Dat is 50 miljoen gulden minder dan de vervoersbedrijven vragen voor de verplichte kaart en 220 miljoen gulden te weinig om de huidige kaart te behouden.

Voor 625 miljoen gulden willen de vervoersbedrijven een traject- en kortingskaart bieden. Op een bepaald traject kunnen studenten dan vrij reizen en buiten deze rit met korting.

D66'er B. Bakker wil 'linksom of rechtsom' de huidige kaart houden, tot de zogeheten commissie-Hermans een plan heeft ontworpen voor een nieuw stelsel van studiefinanciering. Die commissie is door Ritzen ingesteld.

Hermans komt in het najaar met een voorstel. De VVD voelt daarweinig voor. 'Eer de plannen van die commissie werkelijkheid worden, zijn we jaren verder. We hebben de bezuiniging op de OV-kaart afgesproken, dan moeten we er ook nu doorheen.'

Meer over