Regering Zuid-Korea voelt zich gesterkt en stelt bonden ultimatum Staking Seoul ontaardt in veldslag

De vakbondsacties in Zuid-Korea zijn gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij met de politie. Maar de gevolgen van de algemene stakingsactie waren op de tweede dag opnieuw zo beperkt dat de regering het aandurfde de bonden een ultimatum te stellen....

Van onze correspondent

Toine Berbers

HONGKONG

Tienduizenden stakers vochten drie uur lang met de politie. Met ijzeren staven en stenen probeerden ze zich een weg te banen naar de Myongdong-kathedraal in het met traangas bedekte centrum van Seoul om hun leiders steun te betuigen. Duizenden leden van de oproerpolitie hielden hen met wapenstokken en pantserwagens tegen.

De veldslag in de chique straten rond de kathedraal ontstond na het ultimatum dat de vakbonden gebiedt een einde te maken aan de drie weken durende acties. De twee vakcentrales houden vast aan intrekking van de nieuwe arbeidswet die het ontslagrecht verruimt.

De regering zette militairen, gepensioneerden en particuliere bedrijven in om de metro, treinen en bussen gaande te houden. Het openbare leven functioneerde bijna normaal. Het aantal stakers liep volgens de bonden op van een half miljoen tot ruim 750 duizend. De regering hield het op een stijging met 30 duizend tot 111 duizend.

De sfeer werd grimmig toen het openbaar ministerie een arrestatiebevel uitvaardigde tegen zeven leiders van de niet erkende Confederatie van Koreaanse Vakbonden, die de acties van het begin af aan hebben geleid. Hun medestanders zijn bang dat de regering op het punt staat de zeven te arresteren. Gisteravond laat was de sfeer rond de Myongdong-kathedraal, waar het stakingshoofdkwartier is gevestigd, zeer gespannen.

De stakingen breidden zich gisteren wel uit, maar er zijn tekenen dat lang niet alle arbeiders de bonden willen volgen in hun acties.

Het duidelijkste teken van de tanende vakbondsmacht kwam uit de zuidoostelijke havenstad Ulsan. Op de reusachtige scheepswerven van het conglomeraat Hyundai braken werkwilligen met geweld door een kordon van stakers heen. Ze ruimden met bulldozers de barricades bij de toegangspoort op om weer aan de slag te kunnen.

De arbeiders op de scheepswerven van Hyundai hebben zich in de jaren tachtig tot de elitetroepen van de vakbonden ontwikkeld. In hun strijd voor betere arbeidsomstandigheden, hogere lonen en politieke vrijheden boden ze bijna vier maanden lang het hoofd aan de aanvallen van de politie. Maar met name de goedbetaalde jongeren hebben zich volgens ooggetuigen tegen de militante ouderen gekeerd, omdat ze bang zijn dat het bedrijf de internationale concurrentie niet kan volhouden.

Ook de regering waarschuwde gisteren voor de economische gevolgen van de stakingen. Ze verhoogde de crisissfeer met de beschuldiging dat Noord-Korea de stakingen probeert uit te buiten. 'Als de onrust voortsleept, krijgt het Noorden de gelegenheid om de revolutionaire strijd te hervatten', voorspelde regeringswoordvoerder Choi Byung-Kook.

Zuid-Korea heeft in het verleden de dreiging uit het vijandige noorden vaker aangegrepen voor harde acties tegen opponenten. Waarnemers in Seoul leiden uit de stevige taal af dat de regering weinig andere mogelijkheden meer ziet dan een regelrechte confrontatie. De stakingsleiders wezen maandag een verzoeningspoging af, toen hun lijfwachten een regeringdelegatie met partijvoorzitter Lee Hong-Koo wegjoegen van hun hoofdkwartier bij de kathedraal.

De vakbonden blijven woedend over de nieuwe wetgeving die de regering op Tweede Kerstdag in het geheim door het parlement loodste zonder de aanwezigheid van de oppositie. De publieke opinie keurt deze handelswijze af en de populairiteit van president Kim Young-Sam heeft een dieptepunt bereikt.

Maar regeringsvertegenwoordigers zeiden gisteren dat het onvermogen van de bonden om het hele land plat te leggen aantoont dat ze niet de steun van de hele bevolking hebben. 'De arrestatie van de leiders kan niet langer worden uitgesteld, ook al brengt dat repercussies met zich mee', verklaarde premier Soo-Sung. De bonden hebben opvolgers aangewezen voor het geval hun topmensen worden opgepakt.

Meer over