NieuwsBrandbrieven steden en leger des heils

Regering onder druk om extra maatregelen tegen groeiend aantal daklozen te nemen

De regering staat onder druk om extra maatregelen te nemen tegen het groeiende aantal daklozen in Nederland. Door onvoldoende geschikte woonruimte en inadequate begeleiding leven steeds meer mensen op straat, of blijven ze onwenselijk lang in een de noodopvang wonen.

Een slapende dakloze op de Stadhouderskade. Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Beeld ANP
Een slapende dakloze op de Stadhouderskade. Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Beeld ANP

In een brief aan de regering pleit het Leger des Heils voor onder meer extra woonruimte en betere psychische zorg voor kwetsbare daklozen. Zo moet volgens het Leger worden voorkomen dat mensen maandenlang in de ‘kortdurende opvang’ zitten, zoals nu de praktijk is. Later deze week zullen ook de vier grote steden in een gezamenlijke brandbrief pleiten voor meer woonplekken en extra financiering om daklozen beter te kunnen helpen.

De brieven anticiperen op de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, volgende week in de Tweede Kamer. Dakloosheid wordt daar een van de belangrijke onderwerpen waarop staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) zal worden aangesproken. Blokhuis komt in december met een plan om dakloosheid terug te dringen. Volgens zijn woordvoerder is ‘housing first’ daarin een belangrijk element. ‘Het draait er vooral om dat je mensen zo snel mogelijk aan een woning helpt, en daarna pas helpt bij allerlei andere problemen. In Finland doen ze dat al, en die aanpak is succesvol.’

Dakloosheid staat hoog op de politieke agenda sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen zomer schokkende cijfers publiceerde. Het aantal mensen in Nederland zonder vaste verblijfplaats is volgens het CBS binnen tien jaar ruim verdubbeld tot bijna 40 duizend. In werkelijkheid is dat aantal nog groter doordat enkele aanzienlijke groepen er nog niet in zijn opgenomen – uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen die permanent in de daklozenopvang verblijven zijn bijvoorbeeld niet meegeteld.

‘Het hele probleem is samen te vatten met de zin dat er simpelweg te weinig geschikte woonruimte beschikbaar is in Nederland’, zegt Menno de Boer van het Leger des Heils. ‘Mensen die in de problemen terechtkomen kunnen geen nieuw huis vinden, of de huur is zo hoog dat ze snel weer met schulden op straat staan. En er is ook onvoldoende plek voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen.’

Gemeenten, die sinds 2015 primair verantwoordelijk zijn voor de daklozenopvang, vragen ook om hulp uit Den Haag, maar zitten intussen niet stil. Zo hebben de Amsterdam en Utrecht besloten om de 24-uursopvang voor de meest hulpbehoevende daklozen niet alleen in de winter open te stellen, maar het hele jaar door. Zo zou die groep overdag niet op straat hoeven rond te zwerven en beter begeleid kunnen worden naar een permanent onderkomen.

De grote druk op de opvang heeft ook consequenties voor een groep van enkele duizenden buitenlandse daklozen uit EU-lidstaten. Die hebben formeel geen recht op opvang in Nederland, maar doen wel geregeld een beroep op de hulpverlening. In grote steden die veel met daklozen uit Polen en andere Oost-Europese landen te maken hebben, zetten particuliere organisaties zich in om deze groepen te repatriëren.

LEES OOK:

In augustus becijferde het CBS dat er in Nederland bijna 40 duizend daklozen rondlopen. En dan wordt een aantal groepen op straat nog niet eens meegeteld.

In Rotterdam zit de particuliere organisatie Barka zich in om Poolse daklozen terug naar huis te helpen. Maar lang niet iedereen blijkt daar toe bereid.

Meer over