Regering-Bouterse nadert langzaam

In Suriname wordt gewerkt aan het smeden van een regeringscoalitie...

AMSTERDAM Drie weken na de verkiezingen in Suriname buigen commissies zich over de sanering van het ambtenarenapparaat en het opstellen van een regeringsprogramma. Naar verluidt is er inmiddels een kandidaat voor de Centrale Bank: IMF-econoom Gilmore Hoefdraad. Deze moet de indruk wegnemen dat een regering-Bouterse Suriname in een financiële afgrond zal storten.

Oud-legerleider Desi Bouterse is druk doende zijn regering te vormen, maar het blijft wennen. Wennen aan beoogd coalitiepartner Ronny Brunswijk – decennialang staatsvijand voor het Boutersekamp – die de oud-bevelhebber voor de zoveelste keer op het podium omhelst. Wennen aan die andere verklaarde Bouterse-tegenstander, parlementsvoorzitter Paul Somohardjo, die plechtig belooft de nieuwe regering ‘onze zegen’ te geven in het parlement.

Terwijl de regeringspartijen in het Nieuw Front nog altijd hun wonden likken, koerst Paramaribo af op een regeringswisseling die zijn weerga niet kent. Als het Onafhankelijk Kiesbureau de verkiezingsuitslag vrijdag bindend verklaart, moet het parlement binnen 30 dagen bijeenkomen om een nieuwe voorzitter te kiezen, gevolgd door de verkiezing van de president en de vicepresident.

‘Geen avontuur’
Met Brunswijks A-Combinatie (7 zetels) als coalitiepartner en de gedoogsteun van de Volks Alliantie (6 zetels), kan Bouterses presidentschap al bij de eerste stemming in het parlement een feit zijn.

Om echter vijf jaar lang niet van Brunswijk afhankelijk te zijn of overgeleverd aan de grillen van Somohardjo, probeert Bouterse nog steeds de hindoestaanse VHP (8 zetels) los te weken uit het Nieuw Front.

De VHP blijft echter resoluut een avontuur met Bouterses Mega Combinatie (23 zetels) afwijzen. ‘Bezwaarlijk’, zo noemde vicepresident Ram Sardjoe afgelopen week opnieuw de omstreden kandidatuur van de in Nederland tot 11 jaar celstraf veroordeelde Bouterse. ‘We hadden liever een kandidaat gezien met een breed draagvlak.’

Maandag riep Charles Pahlad, parlementslid en vertrouweling van de ex-legerleider, Bouterse op het lonken naar de VHP te staken en snel het nieuwe kabinet bekend te maken. Zo ver lijkt het echter nog lang niet. Behalve de naam van Hoefdraad voor de Centrale Bank, een cruciale functie, is nog grotendeels onduidelijk met wie Bouterse wil gaan regeren.

Afgrond
Worden het ministers uit de tijd van president Jules Wijdenbosch, die de Surinaamse economie in 2000 in de afgrond stortte? Of slaagt de oud-bevelhebber erin met nieuwe namen te komen? Een veeg teken is de prominente positie van Wijdenbosch, die de eerste coalitiebesprekingen voerde en nu de commissie leidt die het forse overheidsapparaat moet saneren.

Bouterse zelf doet er alles aan om het beeld weg te nemen dat zijn regering, na 10 jaar Nieuw Front, in een gespreid bedje belandt. In zijn Mega Combinatie wordt openlijk getwijfeld of Suriname wel een monetaire reserve heeft opgebouwd van ruim 600 miljoen Amerikaanse dollar.

Op een partijvergadering besprak de aankomende president Surinames ‘harde realiteit’: een fors begrotingstekort, een werkloosheid van 32 procent en een ‘verdeeld en inefficiënt ambtenarenapparaat’ dat in anderhalf jaar met 20 procent zou zijn gegroeid tot ruim 45 duizend man.

‘We zullen alle Surinamers nodig hebben om orde op zaken te stellen’, aldus Bouterse. Sanering van het ambtenarenkorps, dat meer dan een derde van de beroepsbevolking omvat, is een lofwaardig streven. Economen dringen er al decennia op aan.

Maar geen enkele regering van na de onafhankelijkheid is het gelukt. Elk kabinet gebruikte immers de overheid om aanhangers te belonen met een ambtenarenbaantje. In Paramaribo vraagt men zich dan ook af hoe serieus Bouterse is met uitvoering van dit plan.

Of met al die andere goede voornemens uit het ‘sociaal contract’, zoals de bouw van 4- tot 5 duizend volkswoningen, die hij de kiezers een dag voor de verkiezingen presenteerde. Voor veel Surinamers is het een open vraag of het gaat om loze beloften, of dat de omstreden Desiré Delano Bouterse, als president, goed wil doen.

Meer over