Regels voor drugscontrole op Schiphol

In december 2003 worden de 100-procentscontroles ingevoerd, vooral op de zogeheten risicovluchten uit de Nederlandse Antillen, Suriname en Venezuela. In anderhalf jaar tijd (tot juni 2005) worden 620 duizend passagiers uitvoerig onderzocht....

De douane mag volgens de wet reizigers onderzoeken aan de kleding en aan het lichaam. Verder mogen koffers worden geopend en onderzocht.

Onderzoek in het lichaam mag alleen onder strikte voorwaarden: er moeten ten aanzien van de verdachten ernstige bezwaren bestaan, er moet opdracht worden gegeven door de officier van justitie en het onderzoek moet worden uitgevoerd door een arts.

In mei 2005 heeft de minister van Financiën, die over de douane gaat, de interne instructies aangepast. Schouwen van holten in het onderlichaam mag alleen gebeuren door verpleegkundigen. Dat mag alleen bij ernstige verdenking en gebeurt zeer sporadisch. De douane levert verdachten meestal over aan de marechaussee.

Een nieuw wetsvoorstel ligt bij de Raad van State ter advisering. De douane heeft nu, op advies van de ombudsman, het schouwen van holten in het onderlichaam gestaakt tot het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Controles in de holtes van het onderlichaam mogen niet worden uitgevoerd in bijzijn van een derde persoon.

De ombudsman wijst nog op artikel 11 van de Grondwet waarin staat dat eenieder recht heeft op onaantastbaarheid van het lichaam, behoudens de wet.

Meer over