Recordboete banken: 1,7 mld. euro

De Europese Commissie heeft de banken die zich schuldig hebben gemaakt aan het manipuleren van de rentetarieven boetes opgelegd van in totaal 1,71 miljard euro. Nog nooit in de geschiedenis was een gezamenlijke boete zo hoog. De Rabobank, die ook aan deze manipulatie van de zogenoemde Libor- en Euribortarieven deelnam, werd gespaard.

VAN ONZE VERSLAGGEVER PETER DE WAARD

AMSTERDAM - De hoogste boetes gingen naar Deutsche Bank (725 miljoen euro) en Société Générale (445 miljoen). Ook Royal Bank of Scotland, JP Morgen Chase, Citibank en de valutamakelaar RP Martin kregen boetes opgelegd. Het totale bedrag van de boetes van 1,71 miljard is hoger dan de 1,47 miljard euro die vorig jaar werd opgelegd aan een beeldbuiskartel waar Philips deel van uitmaakte. De Europese Commissie bestraft de banken vooral vanwege het feit dat zij met hun samenspanning ook de mededingingsregels hebben geschonden.

Europees Commissaris Joaquin Almunia van Mededinging typeerde de kartelvorming als 'een onthutsend voorbeeld van wangedrag'. Hij zei uiterst verbolgen te zijn over de 'heimelijke verstandhouding' tussen financi-ele instellingen die elkaar eigenlijk zouden moeten beconcurreren. Ook zei hij dat wat afgelopen jaren aan het licht is gekomen over banken 'mijn vertrouwen in de financiële sector behoorlijk heeft geschaad'. Almunia noemde de boetes een duidelijk signaal dat de commissie vastberaden is om deze kartelvorming in de financi-ele sector te bestrijden en te bestraffen.

De banken Barclays en UBS zijn door de Europese Commissie ook schuldig bevonden, maar ontsnapten aan een boete omdat zij als klokkenluiders optraden. De Rabobank is geen boete opgelegd omdat zij niet betrokken was bij de twee specifieke zaken die de Europese Commissie heeft onderzocht. Het gaat hierbij om de afspraken binnen het zogenoemde Euriborkartel van september 2005 tot mei 2008 en om een apart onderzoek naar zeven bilaterale afspraken over het manipuleren van de Libor op yenderivaten.

De boetes die zijn opgelegd zijn schikkingen.Hierdoor vallen ze 10 procent lager uit. Crédit Agricole, HSBC Bank en makelaar ICAP weigerden het afkoopvoorstel van de commissie te accepteren. Overigens sluit de Europese Commissie niet uit nog andere zaken te onderzoeken. Mogelijk wordt de Rabobank andermaal beboet. Voor betrokkenheid bij de Liborfraude trof de Rabo al schikkingen van in totaal 774 miljoen euro met toezichthouders in Nederland, Groot-Brittannië en de VS.

undefined

Meer over