Reclamemonopolie van Vlaamse tv-zender VTM onder Brussels vuur

De Europese Commissie meent dat het reclamemonopolie van de Vlaamse commerciële zender VTM in strijd is met de Europese concurrentiewetgeving....

PETER DE GRAAF

Van onze correspondent

Peter de Graaf

BRUSSEL

VTM heeft via een decreet uit 1991 het recht gekregen om als enige televisiemaatschappij in Vlaanderen tv-reclame uit te zenden, tot ver na 2000. Volgens Van Miert is dat monopolie in strijd met twee artikelen uit het Europees Verdrag voor vrije dienstverlening.

Dat verdrag geeft de Europese Commissie het recht om passende maatregelen te nemen. Als de Vlaamse regering het monopolie handhaaft en er niet in slaagt om daarvoor goede argumenten aan te dragen, kan de Commissie het monopolie 'onwettig' verklaren. Niemand kan zich dan nog beroepen op het omstreden kabeldecreet.

Van Miert zal de Vlaamse regering binnen enkele dagen schriftelijk op de hoogte stellen van het 'unanieme' oordeel van de Europese Commissie. Met zijn brief reageert de Belgische commissaris op een klacht van het commerciële televisiestation VT4, dat eigendom is van het Amerikaans-Scandinavische mediaconcern SBS.

Dat bedrijf gaat over enkele maanden ook in Nederland uitzendingen verzorgen onder de naam SBS6. Het commerciële tv-station, waarin onder meer de Amerikaanse bedrijven Paramount en Capital Cities/ABC een belang hebben, richt zich op geheel Europa. Directeur is de Luxemburger Freddy Thyes, die eerder werkzaam was voor CLT, met VNU grootaandeelhouder in RTL4 en RTL5.

VT4 zendt sinds februari vanuit Groot-Brittannië tv-programma's uit in Vlaanderen. Op die manier omzeilt het station de Vlaamse mediawetgeving, tot ergernis van aftredend minister van Cultuur, Hugo Weckx. Die heeft tevergeefs geprobeerd de nieuwe concurrent van VTM van de kabel te weren.

De Europese Commissie voert al jaren een verbeten strijd met de Vlaamse overheid om de bizarre mediawetging aan te passen. Al in december 1992 verklaarde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, na een klacht van Brussel, het kabeldecreet in strijd met de Europese wetgeving. De Vlaamse regering besloot tot een kleine aanpassing, maar handhaafde het monopolie.

De Commissie stapte vervolgens opnieuw naar het Hof van Justitie. Maar die procedure kan wel anderhalf tot twee jaar vergen. De klacht van VT4 kwam Van Miert dan ook als geroepen.

De Vlaamse overheid voerde destijds als argument voor het reclamemonopolie aan dat op die manier de geschreven pers voor het verlies aan reclame-inkomsten enigszins werd gecompenseerd. Want de Vlaamse kranten- en tijdschriftuitgevers waren de belangrijkste aandeelhouders van VTM.

Inmiddels is die redenering verouderd. Niet alleen is VNU (via de Belgische dochteronderneming TUM) nu de grootste aandeelhouder, maar ook brouwerij Alken-Maes, de bank Degroof en de houdstermaatschappij Ackermans-Van Haaren hebben belangen in het succesvolle televisiestation.

Meer over