Rechter VS stelt termijn voor hereniging immigrantenouders met hun kinderen

Een federale rechter in de Amerikaanse stad San Diego (Californië) heeft de autoriteiten opgedragen om gezinnen die bij de zuidelijke grens uit elkaar zijn gehaald, binnen dertig dagen weer met elkaar te herenigen. Als de kinderen die los van hun ouders vastzitten jonger dan vijf zijn, moet die hereniging zelfs binnen veertien dagen zijn afgehandeld.

Amerikanen demonstreren tegen het immigratiebeleid van de regering voor een hotel in Los Angeles waar minister van Justitie Jeff Sessions een toespraak houdt. Beeld null
Amerikanen demonstreren tegen het immigratiebeleid van de regering voor een hotel in Los Angeles waar minister van Justitie Jeff Sessions een toespraak houdt.

De uitspraak volgt op een rechtszaak die was aangespannen door burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) namens twee kinderen: een 7-jarige meisje uit Congo dat van haar moeder werd gescheiden, en een 14-jarige Braziliaanse jongen die hetzelfde lot ondervond.

De rechter bepaalde ook dat er geen gezinnen meer mogen worden opgebroken aan de grens, mits de ouder(s) niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Binnen maximaal tien dagen moeten alle ouders die van hun kinderen gescheiden zijn telefonisch contact met hen gehad hebben, als dit nog niet gebeurd is.

Er is toe nu toe geen concreet plan gemaakt om de 2.300 kinderen die sinds medio april van hun ouders werden gescheiden, weer met hen te herenigen. De overheid zegt dat 500 kinderen hun ouders inmiddels weer hebben gevonden. De kinderen die nog op hereniging wachten wonen ondertussen veelal in noodopvanglocaties, zoals tenten en omgebouwde loodsen.

Staten spannen rechtszaak aan

Dinsdag bleek dat zeventien Amerikaanse staten de regering-Trump aanklagen uit protest tegen het in hun ogen 'wrede en onwettige' beleid om immigranten en hun kinderen te scheiden. Trump beëindigde het omstreden beleid vorige week na kritiek uit zowel Democratische als Republikeinse hoek, maar de staten zijn naar eigen zeggen niet onder de indruk. Ze noemen het decreet dat een einde moet maken aan het scheiden van gezinnen 'misleidend'. 

Democratische procureurs-generaal uit Washington, Californië en New York namen het initiatief voor de rechtszaak. In totaal hebben zeventien staten, waaronder ook Massachusetts, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, North Carolina en Oregon zich bij de zaak aangesloten. De aanklacht tegen de regering is ingediend bij een rechtbank in Seattle. 

Het besluit om gezinnen die zonder verblijfsvergunning de zuidelijke grens van de VS oversteken uit elkaar te halen, werd een paar maanden geleden genomen en valt onder een nieuw zero-tolerance-beleid. Dit zou illegale immigranten afschrikken, aldus de regering-Trump, die een harde anti-immigratielijn volgt. Vicepresident Mike Pence waarschuwde asielzoekers onlangs dat zij met hun wens om illegaal de VS binnen te komen ‘het leven van hun kinderen op het spel zetten’.  ‘Als je niet legaal kan komen, kom dan helemaal niet’,  aldus Pence.

Decreet

Een storm van kritiek kwam op gang toen burgers en politici lucht kregen van het feit dat kinderen apart van hun ouders werden vastgezet. Beelden van jonge kinderen in kooien en geluidsfragmenten van huilende peuters die om hun ouders riepen gingen de wereld over en veroorzaakten grote verontwaardiging onder burgers, geestelijk leiders, politici en topmensen uit het zakenleven. 

Dit leidde er uiteindelijk toe dat Trump, die het beleid eerst uitgebreid verdedigde, vorige week middels een decreet afkondigde dat kinderen en ouders niet van elkaar mogen worden gescheiden. Over hoe de uit elkaar gehaalde gezinnen weer bij elkaar zullen worden gebracht, zegt het decreet niets.

Meer over