Rechter oordeelt over bouw kolos aan IJ-oever

De huurders van Pakhuis Wilhelmina, een internationaal kunstenaarscollectief aan de Amsterdamse IJ-oever, krijgen donderdag bezoek: de rechter komt kijken hoe hun monumentale pand mogelijk bedolven wordt onder een modern appartementencomplex....

Aansluitend zal de rechter in kort geding bepalen of het aanstaande complex brandgevaarlijk is, zoals de kunstenaars en hun adviseurs beweren, of dat er gewoon verder kan worden gebouwd. In dat geval zullen pakhuis en flats binnenkort een bizar ensemble vormen van gerestaureerde oude baksteen en gewapend beton.

Boven het dak van het pakhuis komt met een tussenruimte van veertig centimeter een dertig meter hoge overkapping, waarin sociale huurwoningen zijn getekend. Deze constructie ontneemt de huurders van het pakhuis niet alleen het voor hun beroep noodzakelijke daglicht, maar zal tevens, zo beweren ze, leiden tot catastrofale brandrisico's.

De door hen gevraagde bouwstop werd eind januari door de rechtbank afgewezen. Weliswaar gelastte de rechter een nieuw onderzoek naar brandveiligheid, maar de projectontwikkelaar kon doorgaan. De rechter zei het niet, maar iedereen wist: een bouwstop zou grote financiële gevolgen hebben gehad voor de projectontwikkelaar en diegenen die de bouwvergunningen hadden verstrekt, de gemeente Amsterdam en de brandweer.

Enkele weken na dit eerste kort geding werd bekend dat de dienstdoende rechter, Letschert, zich had teruggetrokken uit het juridische gevecht tussen huurders, projectontwikkelaar en gemeente. De rechter was verteld dat zijn broer projectleider was geweest van het appartementencomplex. Anders gezegd: hij had de schijn tegen zich; met zijn vonnis geen bouwstop af te kondigen had hij het bedrijf bevoordeeld waar zijn broer tot voor kort werkzaam was.

Op de Amsterdamse rechtbank is commotie ontstaan toen later bleek dat rechter Letschert zich tegenover het presidium van de rechtbank had vergist in enkele belangrijke data en toch een ander motief bleek te hebben gehad om zichzelf te verschonen. Uit een vertrouwelijke interne notie blijkt dat de rechter zich pas na zijn vonnis ('geen bouwstop') heeft teruggetrokken.

Niet omdat hij te horen had gekregen dat zijn broer projectleider was geweest, zoals hij aanvankelijk zei, maar omdat zijn broer hem ervan op de hoogte had gebracht dat de kunstenaars van Pakhuis Wilhelmina lucht hadden gekregen van de familieband.

Meer over