Rechter gelast rectificatie column over transseksuele grensrechter

De vrijheid van meningsuiting is ook in een column gebonden aan grenzen. Een columnist mag maar niet raak schrijven. Hij mag niet de bedoeling hebben een ander te kwetsen, en de door hem gebezigde bewoordingen mogen niet nodeloos grievend zijn....

Van onze verslaggever

GRONINGEN

Zo kan het vonnis worden samengevat dat de fungerend president van de Groningse rechtbank, mr. J.A. van Riessen, woensdag heeft gewezen in de geruchtmakende zaak van de transseksuele grensrechter Andrea Blom uit Emmen. Van Riessen heeft het persoonlijk belang van Blom boven het algemeen belang van journalistieke vrijheid gesteld.

Het Nieuwsblad van het Noorden moet aanstaande dinsdag in het sportkatern een rectificatie plaatsen waarin staat dat de rechter een column die op 10 maart verscheen, als onrechtmatig beschouwt.

Ook moet er in staan dat sportverslaggever Dick Heuvelman uitlatingen heeft gedaan die door Blom als 'uitermate kwetsend en grievend' kunnen worden opgevat.

Daarmee gaat de rechter minder ver dan de raadsman van Blom had verlangd. Die vond de uitlatingen van Heuvelman 'van seksistische en discriminerende aard', die Blom als 'uitermate kwetsend, grievend en beledigend' kon opvatten.

De rechter heeft ook Bloms eis tot schadevergoeding van de hand gewezen.

Blom vlagde bij een voetbalwedstrijd tussen ACV en Spakenburg. Heuvelman gebruikte de denkbeeldige gedachtenwereld van de Spakenburgse trainer, Simon Kistemaker, als stijlfiguur voor onder meer de volgende observatie: 'Die kan beter gaan vlaggen in de travestietenshow van Veronica. Als dat een vrouw is ben ik een nicht. Het is toch niet te geloven wat daar langs de lijn staat. Zal-ie z'n jodocus ook hebben laten weghalen. Als ze op de tribune nu maar niet gaan zingen dat ze die vlag beter in haar reet kan stoppen. Ik ben bang dat ze dat ook nog doet dan.'

Namens Heuvelman en het Nieuwsblad van het Noorden betoogde mr. J. Gans dat voor columns, in vergelijking met andere krantenartikelen, een veel ruimere marge geldt voor hetgeen toelaatbaar is. Bij rechterlijke toetsing zal daarom grote terughoudendheid moeten worden betracht. In het kader van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid dient aan de dagbladpers veel ruimte te worden gegeven.

De rechter heeft de kwetsbare positie van Blom na haar 'zeer ingrijpende geslachtsaanpassing' benadrukt. Met de column is volgens hem geen algemeen belang gediend.

Het argument dat Heuvelman zijn lezers juist wilde wijzen op het respect dat Blom verdient, snijdt geen hout. 'De gewraakte uitlatingen wijzen eerder op het tegendeel', aldus Van Riessen.

Kistemaker voelt zich ten onrechte met deze 'walgelijke' zaak in verband gebracht. Hij raadpleegt zijn advocaat, oud-voetballer Keje Molenaar uit Volendam, om eventuele stappen te ondernemen tegen het Nieuwsblad van het Noorden.

Meer over