Rechter geeft gezakte leerling gelijk

Een gezakte leerling heeft met succes een beroep gedaan op de rechter. Deze week stelde de kortgedingrechter in Roermond vast dat het Bisschoppelijk College Echt 'apert onzorgvuldig' had gehandeld door vmbo-leerling Wim Giesen voor zijn herexamen economie te laten zakken....

Van onze verslaggever Gerard Reijn

De rechter heeft de school opgedragen het omstreden examen voor teleggen aan de onderwijsinspectie. Hij vindt dat de inspectie het examenopnieuw moet beoordelen, en eventueel het diploma moet toekennen. Nooiteerder kreeg een gezakte leerling via de rechter zijn gelijk.

Bij de beoordeling van het examen trof de rechter bij tien antwoorden'onregelmatigheden' aan. Van vijf van de foutgerekende vragen kon derechter zelf beoordelen dat ze helemaal of deels goedgerekend hadden moetenworden. Zo had de leerling in een rekensom zijn uitkomst 12,5 (juist)afgerond op 13: fout.

Cindy van Pol, de advocate van de leerling, denkt dat de tweedecorrector het examen niet heeft bekeken en zijn handtekening heeft gezet.'Blijkbaar werken die tweede correctoren steekproefsgewijs. Ik denk dater meer fout gaat. In het herexamen van Wim scheelde het bijna tweepunten.'

Volgens haar heeft de onderwijsinspectie al eens gezegd dat de tweedecorrector niet steekproefsgewijs te werk mag gaan. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld, die zich vooral richten op de functie van de tweedecorrector.

Het herexamen kan aan de onderwijsinspectie worden voorgelegd als deexaminator en de tweede corrector dat zouden vragen, maar de examinator(de eigen docent van Giesen) weigerde. De rechter meent echter dat hij deschool kan opdragen het examen aan de inspectie voor te leggen, omdat ersprake is van 'evident grove fouten' in de beoordeling.

Een woordvoerder van de onderwijsinspectie zegt dat niet zeker is ofde inspectie wel een (her)examen mag beoordelen, of een diploma magtoekennen. Juristen van de dienst onderzoeken dit.

Wim Giesen is inmiddels begonnen met een opleiding laboratoriumtechniekin Eindhoven, in afwachting van het kort geding. Als de inspectie geendiploma toekent, procedeert hij verder, zegt Wims vader Clemens. Als Wimdaardoor een jaar tijdverlies leidt, zal hij zeker een schadeclaim indienenbij de school.

De rector van het Bisschoppelijk College Echt zegt er niet veel aan tekunnen doen. Zij zegt 'een goed gesprek' te zullen voeren met de betrokkendocent/examinator, maar pas nadat de onderwijsinspectie haar oordeel heeftgegeven.

Meer over