Rechtbank VS verbiedt censuur op Internet

Een federale rechtbank in Philadelphia heeft bepaald dat wettelijke maatregelen die het verspreiden van 'onfatsoenlijk materiaal' via Internet verbieden in strijd zijn met de Amerikaanse Grondwet....

FRANISCO VAN JOLE

Van onze medewerker

Francisco van Jole

AMSTERDAM

De wetsartikelen die deel uitmaken van de zogeheten Communications Decency Act zijn met de uitspraak buiten werking gesteld. Het vonnis is een grote overwinning voor de voorvechters van vrijheid van meningsuiting op de elektronische snelweg.

Volgens de rechters moet Internet 'minstens zoveel bescherming' genieten als gedrukte media. Daarmee wordt het ministerie van Justitie in het ongelijk gesteld, dat Internet ziet als een vorm van 'uitzenden' en aan de veel strengere regels voor omroepen wil onderwerpen.

'Internet kan gezien worden als een oneindige wereldwijde conversatie. De overheid mag die conversatie niet met deze wet onderbreken. Als het meest toegankelijke middel voor massale meningsuiting dat ooit ontwikkeld is, verdient Internet de hoogst mogelijke bescherming tegen overheidsbemoeienis', aldus de rechtbank in haar vonnis.

Volgens de rechters is de chaos op Internet een onvermijdelijk gevolg van de vrijheid van meningsuiting. Ongewenste verschijnselen als kinderporno kunnen volgens de rechtbank voldoende met de bestaande wetten worden bestreden.

Toen president Clinton op 8 februari de gewraakte wet ondertekende, spanden organisaties als de American Civil Liberties Union en de American Library Association een rechtszaak aan tegen het ministerie van Justitie om de wet verboden te krijgen. Later voegden ook grote bedrijven zich bij de eisers. Daarmee gaven ze onder meer gehoor aan de wens van Clinton. De president verklaarde zich weliswaar tegenstander, maar wilde uit politieke overwegingen zijn veto niet uitspreken, omdat hij ervan overtuigd was dat de Communications Decency Act een toetsing aan de Grondwet niet zou doorstaan.

De wet is omstreden omdat het Internet in één klap het zwaarst gereguleerde medium maakte. Vanwege de uiterst vage omschrijvingen in de wet is onduidelijk wat wel of niet was toegestaan. Bovendien beperkt de wet zich niet alleen tot afbeeldingen maar werd ook expliciet het gebruik van 'onfatsoenlijke taal' verboden. Mede om die reden waren de bibliotheken ook tegen.

De wet was bedoeld om Internet veilig te maken voor kinderen. Doorslaggevend voor het vonnis was het bestaan van technische middelen die ouders in staat stellen hetzelfde doel te bereiken. Programma's als SurfWatch blokkeren de toegang tot delen van Internet die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Justitie heeft aangekondigd tegen het vonnis in beroep te gaan.

Meer over