Recht op adoptie

Ik zal de laatste zijn om te pleiten voor het recht op adoptie door Jehova`s getuigen. Met hun dogmatische denkbeelden heb ik de grootste moeite en het opgroeien van een kind in een gezin met een Jehova als ouder lijkt me in psychologisch en pedagogisch opzicht behoorlijk ongezond....

Norbert Duif en Wageningen

De kans dat je voor je 18de een transfusie krijgt, is bijzonder klein. En als het echt medisch noodzakelijk is, bestaat er nog altijd de mogelijkheid om ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht te ontzetten. Dit is bij Jehova`s een gebruikelijke route die in die gemeenschap zelfs min of meer wordt getolereerd, al zal men dat niet snel openlijk toegeven. Een verbod op adoptie is dan ook overbodig. Bovendien kan ik nog wel een paar groepen `gelovigen` noemen die niet voor adoptie in aanmerking zouden moeten komen. Wat te denken van ouders die om religieuze redenen hun kinderen niet laten vaccineren en ze daardoor blootstellen aan ziekten met ernstige complicaties? Of de talloze ouders die de reguliere geneeskunde mijden en hun heil zoeken in kwakzalverij waardoor ze hun kinderen mogelijk adequate medische behandeling onthouden?

Als het de bedoeling van de rechter is ook in deze gevallen adoptie te verbieden, vind ik het prima. Maar om alleen Jehova`s eruit te pikken vanwege hun ideeën over bloedtransfusie is selectief en onzinnig.

Meer over