Reacties uit de islamitische wereld

Moslims hebben de toespraak van de Amerikaanse president Barack Obama in Caïro begroet als een veranderde houding van de VS tegenover de islam, en een nieuwe Amerikaanse politiek in het Midden Oosten, maar enkelen benadrukken dat ze wel daden willen zien die de woorden bevestigen.

Thema's
Obama sprak over vele thema’s die spelen in de islamitische wereld. Hij stond er op dat de Palestijnen hun eigen staat krijgen en zei dat de nederzettingenpolitiek van Israël niet legitiem is. Hij verzekerde bovendien de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Irak in 2012, en beloofde dat de VS niet permanent in Afghanistan aanwezig zal zijn.

‘Het deel van Obama’s toespraak over de Palestijnse kwestie is een belangrijke stap op weg naar een nieuw begin’, zei Nabil Abu Rdeneh, een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. ‘Hieruit blijkt dat er een nieuwe Amerikaanse politiek wordt gevoerd ten aanzien van de Palestijnse kwestie.’

Irak
Volgens Ali Al-Dabbagh, woordvoerder van de Iraakse regering, was de toespraak 'historisch' en markeert het 'een nieuw begin'. 'Het gebruik van uitspraken uit de Koran is een belangrijk onderdeel voor het krijgen van een ander beeld, maar de noodzaak tot daden blijft.'

Maar Hazim Al Nuaimi, analyst op de universiteit van Bagdad, vindt dat Obama 'niets nieuws' aan Irak heeft gegeven. 'Bij alles wat hij zegt, probeert hij zichzelf buiten de gebeurtenissen in Irak te houden.'

Agressie
Hassan Fadlallah van de Libanese organisatie Hezbollah zegt dat 'de islamitische wereld geen morele of politieke preken' nodig heeft. 'We hebben behoefte aan een andere Amerikaanse politiek, en dat begint bij een stop van de steun aan de Israëlische agressie in de regio, en een halt aan Amerikaanse bemoeienis in Islamitische landen.'

Volgens Mohammed Marandi, hoofd Amerikaanse Studies aan de universtieit van Teheran, was de toon 'positiever dan voorheen, vergeleken met eerdere Amerikaanse regeringen', maar 'sommige aspecten blijven negatief'. 'Ik denk dat mensen in het Midden Oosten hetzelfde verwachten als wat Obama het Amerikaanse volk heeft beloofd: echte verandering.'

'Amerika omarmt voor het eerst de wijze strategie van het erkennen van anderen', zegt Randa Achmawi, diplomatiek correspondent voor het Egyptische Al Ahram Hebdo. 'Dat was duidelijk bij elk woord dat president Obama zei.'

Vrede
Volgens Sheikh Abdulahi Sheikh Abu Yusuf van de gematigde Somalische islamitische groepering Ahlu Sunna Waljamaca was het een goede toespraak, en staat de islam voor vrede. 'Obama, laten we de verzen volgen die je hebt geciteerd uit de Koran. Al Qaida is een bom die door het westen gelegd is - laten we die bom samen onklaar maken.'

Maar Mohamed Habib, de tweede man van de Moslimbroederschap van Egypte was niet onder de indruk. Hij noemde de toespraak 'niet veel meer dan een pr-stunt'.

Meer over