NieuwsUruzgan

Rapport: Australische elitetroepen vermoordden in Afghanistan 39 ongewapende burgers

Australische elitetroepen in Afghanistan hebben daar 39 moorden gepleegd, heeft het hoofd van de Australische strijdkrachten donderdag bekendgemaakt. Een week geleden benoemde premier Scott Morrison al een speciaal aanklager om onderzoek te doen naar vermeende oorlogsmisdaden door Australische militairen in Afghanistan.

ADF-generaal Angus Campbell voordat hij de onderzoeksresultaten bekendmaakte.Beeld EPA

Australië stelde in 2016 een onderzoek in naar het handelen van zijn militairen van 2005 tot 2016 na beschuldigingen door de media van het doden van ongewapende mannen en kinderen. Toen Australian Defense Force-generaal Angus Campbell donderdag een samenvatting van de bevindingen presenteerde, zei hij dat uit het rapport blijkt dat er bewijs is dat 25 militairen gevangenen, boeren of andere burgers hebben gedood. Dit gebeurde tussen 2009 en 2013 in de provincie Uruzgan, waar tussen 2006 en 2010 ook Nederlandse militairen gelegerd waren.

‘De inspecteur-generaal heeft bevonden dat er geloofwaardige informatie is die bewijs geeft voor 23 incidenten, waarin 39 personen op onwettige wijze zijn gedood door 25 militairen, voornamelijk van het Special Air Service Regiment’, aldus Campbell over het zogeheten Brereton-onderzoek. ‘Aan het volk van Afghanistan, namens het Australische leger, bied ik oprecht en zonder terughoudendheid excuses aan voor misdaden door Australische soldaten.’

Campbell noemde de bevindingen ‘beschamend’, en sprak van een ‘egocentrische krijgers-cultuur’ onder het eliteregiment SAS. In het rapport van de inspecteur-generaal wordt gesteld dat in dat regiment een ‘giftig competitieve’ cultuur heerste. Volgens generaal Campbell leidde die tot ‘half werk en het negeren en het verdraaien van de regels’. 

Premier Morrison had de Australiërs al gewaarschuwd dat het rapport ‘lastig en moeilijk nieuws’ met zich mee zou brengen, maar de meest schokkende onthullingen werden door weinigen verwacht. Hoewel het rapport uitvoerig geredigeerd is, bevat het beschuldigingen aan het adres van hoge officieren bij de SAS, die zouden hebben bevolen dat ongewapende Afghanen werden gedood.

Zogenaamde gevechtssituaties

‘Er zijn geloofwaardige aanwijzingen dat onervaren soldaten van hun patrouillebevelhebbers een gevangene moesten doodschieten, zodat zij hun eerste dodelijke slachtoffer hadden gemaakt, in een ritueel dat als ‘blooding’ bekendstond’, staat in het rapport. Nadat een burger was vermoord zouden de verantwoordelijken het hebben laten lijken op een gevechtssituatie door wapens of ander materiaal bij de slachtoffers neer te leggen, was ook te lezen.

De misdaden kwamen aanvankelijk niet aan het licht door een ‘cultuur van geheimhouding en compartimentering’ waarbij informatie geheim werd gehouden binnen patrouillegroepen.

De aanbeveling is om 19 leden van de speciale eenheden strafrechtelijk te vervolgen vanwege hun daden in Uruzgan. Een deel van hen is nog altijd in dienst van het Australische leger.

LEES OOK:

Defensie betaalt schadevergoeding na dood militairen in Afghanistan door eigen vuur.

In hoeverre werpen de Afghanistan Papers uit The Washington Post een nieuw licht op de nu zeventien jaar lange Nederlandse bemoeienis met dat land?

Meer over