Randstad moet dubbel zo veel natuur krijgen

De Randstad Holland moet een groene metropool worden. De oppervlakte natuurgebieden moet verdubbelen. Dat schept recreatiemogelijkheden dicht bij huis voor de ruim zes miljoen inwoners van de Randstad....

Van onze verslaggever

Piet van Seeters

DEN HAAG

Dit betogen de ANWB en het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het rapport Groen Hart? Groene Metropool!, dat in hun opdracht is geschreven door het planologisch bureau H+N+S in Utrecht. De twee organisaties hopen dat hun rapport, dat ze betitelen als oproep tot een actieplan, dit najaar een rol zal spelen in de politieke discussie.

Volgens het rapport is het oude concept - de open ruimte van het Groene Hart - aan herziening toe. 'Het Groene Hart is een fictie', zegt WNF-voorzitter Nijpels. 'Aan alle kanten wordt geknabbeld aan de groene ruimte, waar wegens de landbouw weinig natuurwaarden aanwezig zijn en die nauwelijks toegankelijk is. Met grote, nieuwe natuurgebieden kunnen we wel planologische barrières opwerpen tegen ongewenste verstedelijking.'

Hoofddirecteur P. Nouwen van de ANWB zegt dat meer aandacht voor recreatie in de Randstad ook wenselijk is uit economisch opzicht. 'Een aantrekkelijk leefklimaat in een groene metropool is een belangrijk vestigingsmotief. Een groene omgeving is ook nodig om de hogere inkomens in de Randstad te houden.'

De ANWB en het WNF gaan ervan dat uit de twee mainports, Rotterdam en Schiphol, de ruimte krijgen. Er moet ook plaats zijn voor de minstens vijfhonderdduizend nieuwe woningen die volgens de ruimtelijke-ordeningsplannen tot 2015 in de Randstad moeten worden gebouwd. Desondanks is er ruimte om de oppervlakte natuur minstens te verdubbelen.

Zie ook pagina 7

Meer over