Randstad geeft subsidie voor inhuren werklozen

Randstad gaat bedrijven subsidiëren als ze via het uitzendbureau werklozen inhuren. Randstad trekt voor het project, dat gisteren begonnen is, jaarlijks tien miljoen gulden uit....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Randstad zegt dat het zich 'verantwoordelijk voelt voor de aanpak van de werkloosheid'. De actie is bedoeld voor mensen die een half jaar werkloos zijn. 'Dat betekent een aanvulling op het project voor de Melkertbanen. Daarvoor komen mensen in aanmerking die al een jaar zonder werk zijn', meldt Randstad.

Een bedrijf dat via Randstad een werkloze inschakelt, ontvangt 5 gulden voor elk uur dat die werkt. Dat betekent een totale subsidie van ongeveer 10 duizend gulden per jaar. Randstad stelt wel als voorwaarde aan de bedrijven dat ze de werkloze werkervaring bieden met een goed uitzicht op een vaste baan.

Ruim driehonderd bedrijven, verspreid over het hele land, zijn door de uitzendorganisatie voor het project geselecteerd. Donderdag zijn de eerste tweehonderd werklozen aan de slag gegaan.

Voor het ministerie van Sociale Zaken en bij de vakbonden komt het initiatief van Randstad volkomen onverwacht. 'Zo te horen is er niets op tegen', zegt S. van de Pol, arbeidsmarktdeskundige bij de FNV. 'Maar het zou me niet verbazen als Randstad er zelf geld aan overhoudt.'

In het algemeen geldt dat mensen in aanmerking komen voor een Melkert-baan als ze langer dan een jaar werkloos zijn, maar er is een uitzondering gemaakt voor de grote steden en allochtonen. Als een 'Randstad-werkloze' binnen de Melkert-criteria valt, kan het uitzendbureau per jaar achttienduizend gulden incasseren. Op zijn beurt betaalt Randstad het bedrijf waar zo iemand wordt gedetacheerd, tien- tot twaalfduizend gulden. Van de Pol: 'Het is best mogelijk dat Randstad tien miljoen heeft gereserveerd, maar een groot deel van dat geld kan weer worden terugverdiend.'

Bovendien krijgt Randstad volgens Van de Pol een korting op de af te dragen loonbelasting. 'Dat is toch ook zo'n 4500 gulden subsidie', zegt hij. Bij Randstad was gisteravond niemand meer voor commentaar bereikbaar.

De vakbondsman denkt dat Randstad zijn marktpositie alvast tracht te verstevigen. Bij het parlement zijn twee wetten in behandeling die de uitzendbranche volledig zullen omgooien. Voor uitzendbureau's wordt het straks belangrijker om uitzendkrachten sterker aan zich te binden. Randstad is al druk bezig met het detacheren van mensen die officieel bij dit uitzendbureau in dienst zijn, maar wordt op de hielen gezeten door het ideële uitzendbureau Start.

Om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten krijgen de deelnemers aan het werkgelegenheidsplan van Randstad eventueel scholing in bijvoorbeeld het omgaan met de computer. Het project is bestemd voor zowel lager opgeleiden als academici en andere hoger geschoolden. Wie aan het plan meedoet, kan maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen.

Minister Melkert van Sociale Zaken, die zijn plannen voor langdurig werklozen een paar jaar geleden heeft ingevoerd, heeft er onlangs voor gepleit de beloning voor mensen met een gesubsidieerde baan te verhogen. Nu bedraagt het loon maximaal 120 procent van het minimumloon. Dat is lager dan de laagste lonen in de meeste cao's. Melkert wil de beloning optrekken tot 130 procent.

Meer over