Randstad creëert zijn eigen Melkert-plan

Randstad voorziet algemene krapte op de arbeidsmarkt. Voor gespecialiseerde banen in de automatisering en in de industrie zijn steeds moeilijker mensen te vinden....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De krapte wordt niet alleen veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen in Nederland, met name de vergrijzing. Universiteiten en hogescholen kunnen volgens Randstad bij lange na niet voldoen aan de vraag naar automatiseringsdeskundigen en technici.

De tekorten op de arbeidsmarkt zullen niet beperkt blijven tot de gespecialiseerde beroepen. Randstad voorziet een algemene krapte aan gemakkelijk inzetbaar personeel als in bedrijven de doorstroming van 'gewoon' personeel na bijscholing naar de gespecialiseerde posten op gang komt. Dan komen er ook tekorten aan 'gewoon' personeel. Randstad wil voor die plekken langdurig werklozen klaarstomen.

Randstad gaat bedrijven die mensen in dienst nemen die minstens een half jaar werkloos zijn, vijf gulden per gewerkt uur terug betalen. Per jaar kan dat per persoon oplopen tot twaalfduizend gulden. Werklozen kunnen eventueel een opleiding van Randstad krijgen. Donderdag zijn de eerste tweehonderd uitzendkrachten onder deze regeling aan het werk gegaan.

Het 'werkgelegenheidsplan' van Randstad lijkt op dat van de Melkert-banen. Randstad is zelf betrokken bij deze projecten van de minister van Sociale Zaken. In het project Samen Werken regelt het bedrijf de plaatsing van mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. De loonkostensubsidie van Sociale Zaken (achttienduizend gulden) en de korting op de loonbelasting (4500 gulden) worden volledig doorgegeven aan de werkgever.

'Maar we lopen vaak op tegen de strenge en rigide criteria voor de Melkert-banen', legt de zegsman uit. 'Dat maakt de contacten met bedrijven vaak lastig. Voor mensen die er net buiten vallen, hebben we daarom onze eigen subsidieregeling.' Daarnaast vragen bedrijven Randstad vaak om hulp bij het vormgeven van een sociaal beleid, waarbij mensen uit achterstandsgroepen in dienst genomen worden.

Meer over