Rakkers

Als Wouter Bos de ouderen pakt, zoals Marcel van Dam schrijft, dan vergeten Van Dam en Peper dat de wereld van de ouderen niet ophoudt bij de sociaal-democraten....

Er zijn veel ouderen die zich ook thuisvoelen bij andere politieke groeperingen. Die kunnen van onschatbare waarde zijn voor een door Van Dam en Peper gesteunde ouderenpartij.

Niet vergeten mag worden, dat zij (en ook andere politieke coryfeeën van de gevestigde partijen) zich om redenen van politiek eigenbelang altijd hebben afgezet tegen de zogenoemde `one-issue-partij`. Als oud-voorzitter van de eerst Algemene, later Verenigde Senioren Partij (VSP) ben ik verheugd over de - zij het late - bekering van deze links-sociale rakkers.

Ik weet niet of de VSP in zijn huidige vorm bestaansrecht heeft, maar wel ben ik bereid om - indien van Dam en Peper hun woorden door daden laten volgen - mijn steentje bij te dragen aan de vorming van een invloedrijke ouderenpartij.

Bij de verkiezingen van volgend jaar kan die een entree in het parlement maken, dit ten voordele van alle ouderen in Nederland.

Meer over