Radio

Dolce Vita Een wereldreis maken was vroeger alleen weggelegd voor een kleine elite, tegenwoordig is de wereld een dorp. De diepe binnenlanden van Afrika, de kusten van Australië, de poolzee, de verten in Canada....

Hoe?Zo! Liefst 20 tot 65 procent van de ouderen in het ziekenhuis krijgtte maken met een delirium. Als ze na een operatie bijkomen, reageren zevreemd, zijn verward en herkennen ze hun eigen kinderen niet meer. Het iseen falende zorg voor de ouderen, vindt geriater Kees Kalisvaart. Hijpromoveerde onlangs op de behandeling van het delirium. Verder eenreportage van een patiënt die vertelt hoe hij het delirium beleefde.

Radio 747, 13.10 uur.

Meer over