Radio

DolceVita Het krijgen van een erfenis kan je het gevoel geven bijzonder voor iemand te zijn geweest. Val je buiten de boot dan kan een erfenis zelfs ruzie veroorzaken....

Radio 747, 08.08 uur

Plein Publiek Paul Wilbers, de burmeester van Ubbergen is aanhet woord over de geplande bouw van 25 duizend woningen in destrook tussen Arnhem en Nijmegen. Het is de bedoeling de woningente bouwen in een lange strook, zodat zoveel mogelijk van hetmooie rivierenlandschap behouden kan blijven. Zaterdag wordt inde televisieserie Plattelanders teruggekomen op hetrivierengebied tussen de Rijn en de Waal. Radio 747, 09.30 uur.

Meer over