Radio

DolceVita Vier filosofen houden bespiegelingen over de kunst van het goede leven. Klaas Rozemond, docent strafrecht en filosoof aan de Universiteit van Amsterdam, schreef Filosofie voor de zwijnen een zelfhulpboek voor mensen die gelukkig willen worden....

De Ochtenden Het einde van het jaar nadert, tijd om enkele onbeantwoordenieuwskwesties af te ronden. Onder meer wordt gekeken naar de sluiting vande legerplaats in Seedorf, waar veel gezinnen in de problemen kwamendoordat zij hun huis niet verkocht kregen. Radio 1, 09.04 uur.

747 Live Neerlandicus Jan Stroop, auteur van Poldernederlands, is feltegenstander van de aanstaande spellingshervorming. De taal wordt temoeilijk.747 AM, 14.02 uur.

Meer over