NieuwsParkinsonpatiënten

Radboud doet proef met nieuw zorgloket dat moet leiden tot goedkopere én betere zorg

Radboudumc, de Universiteit van Bristol en Zorgverzekeraar CZ gaan vijf jaar experimenteren met een nieuw zorgmodel dat tot lagere zorgkosten en gezondere patiënten moet leiden.

Margreet Vermeulen
Radboudumc.  Beeld ANP
Radboudumc.Beeld ANP

De proef begint met 2500 patiënten met de ziekte van Parkinson in Nederland en 1500 in Engeland. De kern is dat niet langer de medisch specialisten (in dit geval neurologen) het eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënt. Het vaste loket voor de patiënt wordt een groep gespecialiseerde verpleegkundigen.

Het huidige zorgstelsel is – vooral voor chronisch zieken – een ‘doolhof’, aldus de Nijmeegse neuroloog Bas Bloem, één van de initiatiefnemers van het experiment. ‘In de tijd die ze nodig hebben om het juiste loket te vinden, verergeren hun klachten met als gevolg: onnodig leed en extra zorgkosten.’ In de proef krijgen patiënten niet alleen een vast aanspreekpunt, maar worden ze ook in de gaten gehouden door deze gespecialiseerde verpleegkundigen. ‘Die kunnen meteen in actie komen als een patiënt bijvoorbeeld vaak valt en de patiënt naar de fysiotherapeut verwijzen. Nu moet zo’n patiënt vaak drie maanden wachten tot de professor tijd heeft. En al die tijd is er verhoogd risico dat de patiënt iets breekt’, aldus Bloem.

Vaste controles afgeschaft

Vaste (driemaandelijkse) controles door de neuroloog worden in de proef afgeschaft. Dat is volgens de initiatiefnemers ‘weggegooid geld’ als de patiënt stabiel is. Bovendien houden medisch specialisten zo de handen vrij voor consulten waarin ze wel echt nodig zijn. De proef gaat van start in de regio Nijmegen: het Radboudumc en een aantal omringende ziekenhuizen en in het zuidwesten van Engeland, de omgeving van Bath. De neurologen van de deelnemende academische ziekenhuizen krijgen bovendien de taak hun collega’s in reguliere ziekenhuizen te ondersteunen zodat de zorg daar naar een hoger plan wordt getild.

Zorgverzekeraar CZ gaat de zorgkosten in de proef vergelijken met de kosten in de reguliere zorg. De proef kost 13 miljoen euro. De grootste onkostenpost is het aanstellen en opleiden van de gespecialiseerde verpleegkundigen die de patiënten gaan monitoren. Er is ook geld nodig om het huidige financieringssysteem te doorbreken waarbij medisch specialisten per verrichting worden betaald. ‘Iedereen is het erover eens dat het bestaande financieringssysteem niet leidt tot de beste zorg’, aldus Bloem. Hij vindt dat de huidige zorg te veel bezig is met brandjes blussen, terwijl het patiëntvriendelijker en goedkoper is problemen te voorkómen.’

Anderen delen van de zorg

Het zorgmodel dat in dit experiment wordt uitgeprobeerd richt zich op Parkinsonpatiënten maar is volgens de initiatiefnemers geschikt voor andere delen van de zorg, zeker voor chronische patiënten. Zij hebben vaak meerdere ziekten onder de leden en zijn bij meerdere specialisten onder behandeling en weten vaak niet bij wie ze het beste met hun vragen en klachten terecht kunnen. ‘Een Parkinsonpatiënt met pijn in de knie zal al gauw een afspraak willen met zijn neuroloog, maar de patiënt is sneller en beter geholpen als een verpleegkundige eerst kijkt of het wel met Parkinson te maken heeft.’

Schenking

De proef sluit aan bij het al bestaande ParkinsonNet waarin zorgverleners samenwerken die patiënten met de ziekte van Parkinson begeleiden. ‘Maar dat netwerk is hoofdzakelijk paramedisch, de ziekenhuizen zitten er maar mondjesmaat in. Dat gaat nu veranderen’, aldus Bloem. Een schenking van 10 miljoen euro van de Britse Gatsby Foundation maakt het experiment financieel mogelijk. Ook het Nederlandse ministerie van Economische Zaken betaalt mee.

Meer over