Raad waarschuwt voor brandveiligheid gevangenissen

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft vrijdag een tussentijdse waarschuwing gegeven voor de brandveiligheid in cellencomplexen. Aanleiding daarvoor zijn de eerste alarmerende bevindingen uit het onderzoek naar de fatale brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost....

Andere gevangenissen moeten nagaan of daar hetzelfde kan gebeuren als op Schiphol-Oost, adviseerde voorzitter mr. Pieter van Vollenhoven. Als dat het geval is, dringt de Onderzoeksraad er bij justitie op aan ‘onverwijld over te gaan tot het nemen van passende maatregelen.’

Minister Donner (Justitie) stuurde vrijdag wel de uitkomst van een inventarisatie over de brandveiligheid in justitiële inrichtingen naar de Tweede Kamer, maar die was al toegezegd. De tussenwaarschuwing van de Onderzoeksraad moet nog worden bestudeerd, aldus een woordvoerder. Op concrete gevallen kon hij nog niet ingaan.

De PvdA vindt dat cellencomplexen waarvan onduidelijk is of ze veilig zijn, dicht moeten. De PvdA wil van Donner verder weten of die tijdelijke complexen zijn onderzocht op punten die Van Vollenhoven noemt.

De constructie van het detentiecentrum op Schiphol-Oost maakte het onder meer mogelijk dat de rook zich dusdanig snel verspreidde dat de bewaarders niet meer in staat waren alle ingeslotenen uit hun cellen te halen. Mogelijk hebben de opzet van de getroffen vleugel en de windrichting dat bevorderd.

Nadat het raam in de brandende cel was bezweken, zou opgehoopte rook razendsnel een opengemaakte cel en de gang hebben gevuld. Verder heeft de rook- en warmteafvoerinstallatie niet gefunctioneerd. Ook de automatische vergrendeling van een nooduitgang die door de branddetectie-installatie moet worden geopend, werkte niet.

Het Openbaar Ministerie in Haarlem heeft het tussenbericht van de raad gezien, maar wil tijdens het lopende strafrechtelijk onderzoek geen commentaar geven. Ook de gemeente Haarlemmermeer wilde niet reageren op de eerste bevindingen van de Onderzoeksraad. Wel was gemeente verontwaardigd over gebreken die vandaag aan het licht kwamen na een controle van de brandweer in het cellencomplex.

Anderhalve maand na de ramp bleek een brandwerende deur niet dicht te kunnen. Bij een andere cel waren de brandwerende deur en een ventilatierooster verwijderd voor onderzoek door TNO, maar was geen vervanging aangebracht. De gebreken zijn onmiddellijk verholpen.

‘Het vertrouwen van het college in de gebruiker was al geschaad en door deze constatering zijn de zorgen ten aanzien van het gedrag van de gebruiker van het detentiecentrum - zo mogelijk - nog groter geworden’, zegt de gemeente in de verklaring.

Naar aanleiding van de ongerelateerde inventarisatie verklaarde Donner dat door de strikte controle op brandveiligheid altijd wel zaken worden geconstateerd die beter mogen.

De minister kondigde een aantal nieuwe maatregelen aan. Op korte termijn moeten altijd leidinggevenden in de nachtdienst aanwezig zijn en na een proef krijgen mogelijk alle justitiële inrichtingen brandmelders.

Meer over