R'dam verbiedt Wereldmuseum deel van collectie te verkopen

Het Wereldmuseum in Rotterdam mag niet doorgaan met het plan om een deel van de collectie te verkopen. Door te 'ontzamelen' hoopte het museum minder afhankelijk te worden van de subsidie van de gemeente Rotterdam. Wethouder Antoinette Laan (Cultuur) stelt echter dat verkoop niet plaats mag vinden om financiële redenen.

ROTTERDAM - 'Dat gaat niet gebeuren', zegt de VVD-bestuurder in een interview met de Volkskrant. Zij wijst er op dat het Wereldmuseum ook niet eigenaar is van de collectie, maar de gemeente Rotterdam.

Wel acht Laan het mogelijk dat een museum collectiestukken verkoopt omdat het een andere koers wil inslaan. Maar daarbij moet een nieuw protocol worden gevolgd dat de raadpleging van externe deskundigen voorschrijft - bij belangrijke kunst zelfs twee keer. De wethouder acht daardoor de kans klein dat topstukken uit een Rotterdamse collectie Nederland zullen verlaten. Bovendien gaat de opbrengst van een ontzameling niet meer naar het verkopende museum, maar naar een gemeentelijk fonds dat dient voor de verbetering van de hele gemeentelijke collectie.

Over het plan van het Wereldmuseum was een felle discussie ontstaan. Directeur Stanley Bremer kondigde in 2011 aan de Afrikaanse collectie van zijn museum te willen verkopen en alleen verder te willen gaan met de (veel grotere) Azië-collectie. De opbrengst van de verkoop zou volgens Bremer een flink rendement opleveren dat hij in de exploitatie van zijn museum wilde stoppen. Daardoor zou het Wereldmuseum in financieel opzicht minder hoeven te steunen op de gemeente, die met bezuinigingen dreigde. Collega-museumdirecteuren verweten Bremer dat hij cultureel erfgoed verkwanselde.

Naar aanleiding van deze discussie heeft Laan het nieuwe protocol laten opstellen, waarin staat onder welke voorwaarden musea in haar stad mogen ontzamelen. Verkoop om bijvoorbeeld exploitatietekorten af te dekken is uitgesloten. 'De gemeentelijke museale collectie is voor ons geen stille reserve die in tijden van financiële leemte kan worden aangeboord', staat in een toelichting op het protocol.

Een directeur moet voortaan toestemming hebben van de raad van toezicht van diens museum om collectiestukken te kunnen verkopen. Het college van B en W beslist over de ontzamelvoorstellen. Kunst die aan een museum is geschonken, kan alleen worden verkocht als de schenker daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft verleend.

Het protocol is maandag naar de gemeenteraad gestuurd, die er binnenkort over oordeelt. Volgens de wethouder staan alle museumdirecteuren in Rotterdam achter haar nieuwe beleid - inclusief die van het Wereldmuseum. Bremer moest dit jaar een flink deel van zijn medewerkers ontslaan omdat de gemeente de subsidie terugbracht van 5 naar 3,25 miljoen euro.

Pagina V11: Interview wethouder Antoinette Laan

undefined

Meer over