Quotes

Het zou naïef zijn om te denken dat deze sport clean is. Iemand die onregelmatig presteert, is verdacht. Er wordt veel te voorspelbaar gecontroleerd, waardoor de gebruikers hun voorzorgsmaatregelen kunnen nemen....

Ik ken de verhalen over subtoppers die meer achter hun laptop zitten danop de schaatsbaan. Die jongens denken dat ze het gemaakt hebben, omdat zetoevallig een mooi contract hebben afgesloten. Maar winnen, ho maar! Bijmij komen ze er niet in. Ik wil alleen totale overgave.

Paul

Jan reed wel mooi, maar niet hard en niet efficiënt genoeg. Ik heb medood geërgerd aan die tv-commentatoren die hem een prachtige stilistnoemen. Rot toch op! Het gaat om de tijden, niet om de schoonheid.

Paul over Jan Bos

Je kunt als voetballer wippen tot je een ons weegt, maar er gaat in mijnogen niets boven seks met je geliefde.

RBC-voetballer José Fortes Rodriquez in Nieuwe Revu

Ik speel geen tennis om een vedette te worden, maar omdat ik wilproberen de beste te zijn. Ik ben niet altijd goed met de roem omgegaan enik heb geregeld een kille indruk gegeven, gewoon omdat ik niet wist hoe ikme moet gedragen met al die fans en die aandacht.

Justine Henin in Humo

Ik verstikte zowat in België. De relatie tussen mij en mijn supportersis altijd heel passioneel geweest: als ik won, waren de hosannakreten nietvan de lucht. En als ik verloor, was de kritiek snoeihard.

Henin

Meer over