Quiet 500 schuurt de armoede uit de Quote

De cover is van schuurpapier. Het schuurt namelijk de armoede uit de Quiet 500. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Paul Onkenhout
null Beeld
Beeld

Het zijn niet de minste auteurs en columnisten die, hopelijk tegen een bescheiden onkostenvergoeding, een bijdrage hebben geleverd aan de Quiet 500. We noemen Ilja Leonard Pfeijffer, A.L. Snijders, Lize Spit, Hanna Bervoets, Özcan Akyol, Herman Brusselmans, Herman Koch, Connie Palmen en Maartje Wortel.

De Quiet 500 is de tegenhanger van de Quote 500, het jaarlijkse overzicht van 's lands rijkaards. De Quiet 500 zoekt sinds 2013 het andere uiterste: armoede. In Nederland.

Het is een 'glossy die schuurt' en voor wie dat niet meteen in de gaten heeft, is er de cover van iets wat op schuurpapier lijkt en de mededeling dat het blad lawaai maakt voor stille armoede. Ja, het schuurt.

Schaamte (en hoe daarmee om te gaan) is het overkoepelende thema van de glossy. De armen in de Top 500 - de namen zijn gefingeerd en er zijn andere foto's gebruikt - moeten rondkomen van een weekinkomen van soms maar 35 euro. De verzorgingsstaat is hier in geen velden of wegen te bekennen.

Nadat in 2013 het eerste nummer was verschenen, stuurde de samenstellers, A.H.J. Dautzenberg en Ralf Embrechts, een brief naar de miljonairs uit de Quote 500. Ze deden een beroep op hun creativiteit en strategisch inzicht. Twee miljonairs slechts reageerden en legden de basis voor de Quiet Community, een 'marktplaats zonder geld'.

Een van hen, Dirk Lips, wordt geïnterviewd. Lips, grondlegger van een imposant 'Leisureconcern' (vakantieparken onder meer) blijkt een bescheiden man te zijn die thuis zijn eigen brood smeert en meeneemt naar zijn werk en een auto van 6.000 euro ook prima vindt.

Hij geneert zich ook, maar voor zijn rijkdom. Terugkijkend op het begin van zijn loopbaan: 'We aten spaghetti met tomatensaus. Toen was ik heel gelukkig.'

De Quiet 500 is sober. Armoede en uitbundigheid verdragen elkaar nu eenmaal slecht. Kleurrijk zijn wel de advertenties, de parodie op Booking.com bijvoorbeeld, 'Booknix.com.' Op de foto zit een vrouw op een armzalige binnenplaats in het zonnetje.

Een conifeer wordt als 'natuur' aangeprezen, een opblaaseend als 'zwembad', een kat als 'safari'. Ook een advertentie voor de in Cannes gevestigde vastgoedfirma 'Côte da's zuur' is nogal flauw, mede door de kop 'Ik hoop dat ik straks nog mijn appartement in Cannes.'

De opbrengst van de Quiet 500 komt ten goede aan armoedeprojecten. Dat maakt veel goed.

Meer over