Q-koortsslachtoffers dagvaarden overheid

Bijna 300 Q-koortsslachtoffers hebben de overheid maandag voor de rechter gedaagd. Ze vinden dat Nederland aansprakelijk is voor de schade die ze hebben geleden en eisen een vergoeding voor verlies van werk en inkomen.

Een geit krijgt een vaccinatie tegen Q-koorts. Beeld anp
Een geit krijgt een vaccinatie tegen Q-koorts.Beeld anp

Volgens de Q-koortsslachtoffers heeft de nationale overheid veel te lang gewacht met het treffen van maatregelen toen de epidemie zich aandiende, en zij stellen dat de locaties van besmette geitenhouderijen geheim zijn gehouden. In 2005 werden in Herpen (Noord-Brabant) de eerste mensen ziek door Q-koorts. In 2009 werden voor het eerst echte maatregelen getroffen en werd de epidemie gestopt.

In februari dit jaar bleek uit het eerste grote onderzoek naar de langetermijneffecten van Q-koorts dat ruim één op de drie Q-koortspatiënten twee tot vier jaar na het begin van de ziekte nog steeds met ernstige gezondheidsklachten kampt. Ze ervaren bijna continu zware vermoeidheid, waardoor hun kwaliteit van leven ernstig wordt geschaad. Eén op de vijf patiënten kan niet meer of slechts beperkt werken.

Slachtoffer Q-koorts: 'Ik werd steeds zieker'

Zes jaar geleden liep Trees Offerman Q-koorts op en de effecten ervan zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. 'Ik zit nu op 50 procent', zei zij in een interview in februari dit jaar (+).

Infectieziekte

Q-koorts is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie die vooral wordt overgedragen van geiten op mensen. Tussen 2007 en 2011 werd Nederland getroffen door de grootste uitbraak van de ziekte die ooit in de wereld heeft plaatsgevonden. Het epicentrum lag in Brabant, maar de epidemie breidde zich uit naar andere provincies. Ruim 4.100 patiënten werden geregistreerd; 25 mensen overleden.

Ruim een jaar geleden stelden de Q-koortsslachtoffers de overheid al aansprakelijk. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wees aansprakelijkheid van de overheid toen af. Volgens Dijksma was de kennis over Q-koorts in 2005 zeer beperkt. 'De overheid heeft steeds gehandeld op basis van de op dat moment beschikbare kennis', schreef Dijksma in oktober 2014.

De patiëntenvereniging bleef niettemin hopen op 'een schikking in der minne'. De vereniging probeerde in de Tweede Kamer politiek draagvlak te krijgen voor de uitkering van smartengeld om lange juridische procedures te voorkomen. Deze gesprekken zijn op niets uitgelopen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid kreeg daarom maandag een dagvaarding, zegt advocaat Ivo Sindram.

undefined

Op een boerderij worden voorbereidingen getroffen voor het ruimen van met Q-koorts besmette dieren. Foto uit 2010. Beeld anp
Op een boerderij worden voorbereidingen getroffen voor het ruimen van met Q-koorts besmette dieren. Foto uit 2010.Beeld anp
Meer over