PvdA wil verplichte verzekering zzp'ers

Voor zelfstandigen moet er weer een verplichte verzekering komen tegen arbeidsongeschiktheid. Dit bepleit Roos Vermeij, Tweede Kamerlid voor de PvdA, vandaag bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gijs Herderscheê
PvdA-Kamerlid Roos Vermeij tijdens de bespreking van de nieuwe pensioenregels met de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Beeld anp
PvdA-Kamerlid Roos Vermeij tijdens de bespreking van de nieuwe pensioenregels met de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.Beeld anp

Het voorstel van Vermeij past in een pleidooi van de PvdA voor herwaardering van collectiviteiten. 'Het afgelopen decennium zijn we doorgeschoten in de waardering van keuzevrijheid en individualisering, waarbij je zelf dingen moet regelen. Wij zijn daar als PvdA misschien te veel in meegegaan', zegt Vermeij.

Een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid ziet Vermeij als speerpunt in deze herwaardering. '11 procent van de beroepsbevolking is zzp'er en dat zijn alleen de geregistreerde zelfstandigen. Voor hen is te weinig geregeld. Er komt nu een pensioenfonds voor zelfstandigen. De deelname is vrijwillig, de jaarlijkse inleg mogen zij zelf bepalen. Dat was een groot knelpunt. Een ander belangrijk punt is de arbeidsongeschiktheid. De commerciële verzekeringen zijn enorm duur waardoor zelfstandigen niet of te weinig verzekerd zijn.'

Vermeij wil dat oplossen met de herinrichting van een verplichte collectieve verzekering. 'Maar ik heb ik nog geen uitgewerkt plan. Ik wil het inbrengen in de discussie en ik wil dat eraan gewerkt wordt.' Vermeij verwacht dat haar voorstel wordt meegenomen in de studie die ambtenaren nu doen naar de positie van zzp'ers, zelfstandigen zonder personeel.

Ook D66 voelt wel wat voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp'ers, maar zoekt het eerder in de mogelijkheid voor zzp'ers die net uit loondienst komen om de werknemersverzekering voort te zetten. De VVD vindt dat een zzp'er zelf kiest voor ondernemerschap. 'Daar hoort geen verplichte verzekering bij', zegt Anoushka Schut-Welkzijn.

Te hoge premie

Tot augustus 2004 was er al de WAZ, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Die bood, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, maximaal een uitkering op bijstandsniveau en werd uitgevoerd door het UWV. Het kabinet Balkenende II van CDA, VVD en D66 schafte de WAZ af, vooral omdat de premie, 8,8 procent van het jaarinkomen, te hoog werd geacht. 'Wij waren indertijd tegen afschaffing', zegt Vermeij. Zij kan zich voorstellen dat het UWV weer de uitvoering van een verplichte regeling krijgt toebedeeld, maar over premie- of uitkeringshoogte wil zij nog niets zeggen. Wel dat de regeling verplicht moet zijn om de regeling betaalbaar te maken.

In het kader van de herwaardering van collectieve voorzieningen staat Vermeij pal voor de pensioenregelingen. 'In de discussies over pensioenen doen voorstellen over individuele pensioenpotjes opgeld. Dat is geen goed idee. We moeten de collectieve regelingen handhaven, maar wel moderniseren. Omdat pensioenfondsen nu een premie hanteren voor jongeren en ouderen, subsidiëren jongeren in de praktijk de ouderen. Daar moeten we eens goed naar kijken. Je zou kunnen denken aan een premie per geboortejaar, maar er is een reeks oplossingen denkbaar.'

Complex

Vermeij wil ook de 'waardeoverdracht' versoepelen. Bij het wisselen van baan en pensioenfonds kan de werknemer het pensioenfonds van de oude werkgever vragen zijn pensioengeld over te maken naar het fonds van het nieuwe werkgever. Deze waardeoverdracht is volgens Vermeij nu te complex en nadelig voor jonge werknemers.

Fusie van pensioenfondsen en samenbundeling van een beperkt aantal pensioenuitvoerders kan volgens haar een oplossing zijn. 'Binnen een paar jaar zijn we al van zo'n zeshonderd naar ongeveer vierhonderd pensioenfondsen gegaan. Rond de eeuwwisseling waren het er nog bijna duizend. Een groot aantal werkt al samen binnen een paar pensioenuitvoerders. Denk aan APG, dat het ABP en SFB in beheer heeft. Ik denk dat we naar vijf of hooguit tien pensioenuitvoerders toe moeten.'

Meer over