nieuwsnoodpakket

PvdA wil 50 miljard voor derde noodpakket en investeringen

Met 10 miljard euro voor een derde noodpakket en nog eens 40 miljard aan investeringen op de lange termijn, denkt de PvdA dinsdag het antwoord te presenteren op de coronarecessie. Een groot deel van de miljarden gaat naar woningbouw, infrastructuur, de culturele sector en her- en bijscholing van werknemers die hun baan dreigen te verliezen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher. Beeld ANP
PvdA-leider Lodewijk Asscher.Beeld ANP

Het voorkomen of op zijn minst beperken van de werkloosheidsexplosie moet nu prioriteit krijgen, meent partijleider Lodewijk Asscher. Mensen die hun werk verliezen, moeten hulp krijgen nieuw werk te vinden. Daar moet volgens de PvdA komend najaar in een derde noodpakket voor de economie ruim 10 miljard euro voor worden uitgetrokken.

Het Centraal Planbureau voorziet dat bij ongewijzigd beleid de werkloosheid volgend jaar kan oplopen tot 600 duizend mensen, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Als er een tweede coronagolf komt, kan het zelfs oplopen tot bijna een miljoen mensen. ‘Daarom is het coronabeleid om de ziekte in te dammen zo cruciaal’, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Met haar investeringsagenda loopt de PvdA nadrukkelijk vooruit op de bewegingen in de regeringscoalitie, die zich in de komende weken buigt over de begroting voor 2021. Ook ligt de vraag op tafel hoe het verder moet met het noodpakket dat de economie door de lente en zomer moest slepen. Het huidige pakket loopt op 1 oktober af. Asscher gaat ervan uit dat het kabinet openstaat om zaken te doen met de oppositie. In de Tweede Kamer hebben de coalitiepartijen precies de helft van de stemmen en in de Eerste Kamer zijn zij in de minderheid. ‘Dit is niet de tijd om te kijken of je een noodpakket met links of net met rechts door het parlement kunt krijgen’, zegt Asscher. ‘Er is brede steun nodig.’

Verdeling noodpakket

Voor een derde noodpakket vindt de PvdA steun voor de culturele sector essentieel. ‘Meer dan 300 duizend acteurs, artiesten, kunstschilders, zangers en fotografen dreigen hun baan en inkomen te verliezen. Musea kunnen de huur niet meer betalen. Populaire festivals gaan failliet. We moeten makers en instellingen helpen en ook juist nu investeren in nieuwe, experimentele vormen’, aldus PvdA-Kamerlid en financieel woordvoerder Henk Nijboer, die hiervoor een miljard euro wil.

3 miljard euro wil de PvdA uittrekken voor werkloosheidsbestrijding. ‘Werkgevers die voor hun werknemers een nieuwe baan vinden, kunnen daarmee een premie krijgen of een omscholingsbudget. Er zijn al goede initiatieven. Kijk naar Actiz, een werkgeversvereniging in de zorg, die contact heeft met KLM om te kijken of mensen die daar hun baan verliezen, willen overstappen. In de zorg, maar ook in het onderwijs zijn veel mensen nodig. Stimuleer dan dat mensen na scholing kunnen overstappen’, zegt Nijboer.

Het grootste bedrag, 4 miljard euro, wil de PvdA uittrekken voor de bouw, om werkloosheid te voorkomen en tegelijk de woningnood te lenigen. ‘Dat kan door de verhuurdersheffing die woningcorporaties nu betalen, tijdelijk af te schaffen’, zegt Nijboer. ‘Daardoor kunnen corporaties duizenden woningen extra bouwen. En we voorkomen dat duizenden bouwvakkers straks zonder werk komen te zitten. Om te voorkomen dat de woningbouw stilvalt, willen we dat de overheid een afnamegarantie geeft. De overheid garandeert dan bijvoorbeeld dat 70 procent van nieuwbouwprojecten wordt afgenomen.’

Asscher vorige week voorafgaand aan een plenair debat over het coronavirus. Beeld ANP
Asscher vorige week voorafgaand aan een plenair debat over het coronavirus.Beeld ANP

Investeringen

Voor de lange termijn heeft de PvdA een ‘investeringsagenda’ opgesteld die 40 miljard kost. Veruit de grootste post, 8 miljard euro, is gereserveerd voor het afschaffen van de verhuurdersheffing. Daarnaast moet een fonds volkshuisvesting de woningbouw verder stimuleren. Zo’n 10 miljard euro wil de PvdA besteden aan infrastructuur, zoals de ‘Lelylijn’ – een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen via Lelystad – een snelle trein van Utrecht naar Berlijn en het doortrekken van de Amsterdamse metro naar Schiphol.

‘Over die investeringen willen we na de verkiezingen afspraken maken’, zegt Asscher. ‘Het is onze invulling van het Wopke-Wiebesfonds van 50 miljard euro waar vorig jaar veel over gesproken is. Maar het kabinet heeft daar concreet niets mee gedaan. Nederland kan dat bedrag goedkoop lenen en het betaalt zich terug met welvaart en werkgelegenheid. Het past binnen de Europese begrotingsregels, zeker nu die door de coronacrisis soepeler worden gehanteerd.’

Het eerste noodpakket om de economie tijdens de coronacrisis te stutten, werd unaniem gesteund door het parlement. Het tweede pakket, dat van 1 juni tot 1 oktober geldt, leverde al discussie op: zouden bedrijven die steun kregen werknemers mogen ontslaan ? PvdA-leider Lodewijk Asscher ageerde daartegen, maar ontslag werd onder voorwaarden toch mogelijk. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde tijdens het debat over dat tweede steunpakket al aan dat veel mensen en veel bedrijven zich op veranderingen moeten voorbereiden.

Meer over