PvdA vult bezuinigingen in programma in

den haag De PvdA stelt op initiatief van lijsttrekker Job Cohen het verkiezingsprogramma drastisch bij. In reactie op de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) vult de partij na 2015 voor nog eens 10 miljard euro aan extra bezuinigingen in....

De koerswijziging, drie weken voor de verkiezingen, komt de PvdA op hoon te staan van andere partijen.

De aanpassing komt twee dagen vóór het CPB bekendmaakt hoe de verkiezingsprogramma’s uitpakken voor de overheidsfinanciën op lange termijn.

‘We kregen signalen van het planbureau dat we op onze manier het hele vergrijzingsprobleem van 29 miljard euro kunnen oplossen’, verklaart PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. ‘De kritiek dat we rekeningen onbetaald laten, kan nu in de prullenbak.’ Vooral het CDA en de VVD beschuldigen Cohen al weken van ‘potverteren’.

In het verkiezingsprogramma dat eind april door het PvdA-congres werd goedgekeurd, was sprake van 10 miljard euro aan bezuinigen tot 2015, en 20 miljard euro in de periode daarna. Van die laatste 20 miljard was echter slechts de helft daadwerkelijk ingevuld met maatregelen, zoals verhoging van de AOW naar 67 jaar en beperking van de hypotheekrente-aftrek. Voor de overige 10 miljard zou de partij later maatregelen bedenken – als het dan nog nodig was.

Cohen kiest er alsnog voor de kiezer duidelijk te maken hoe hij die resterende 10 miljard gaat bezuinigen. De partij wil vooral geld besparen door meer mensen aan het werk te krijgen. Dat is volgens het CPB mogelijk via een hogere heffingkorting en lagere belastingen voor lage en middeninkomens. Opbrengst: 6 miljard euro. Scheefhuurders met een jaarinkomen van meer dan veertigduizend euro gaan meer huur betalen – een bezuiniging van 2 miljard euro. De zorgpremies worden inkomensafhankelijk; medisch specialisten en zorgbestuurders gaan minder verdienen (600 miljoen). Op Defensie bezuinigen de sociaal-democraten niet 1 maar 1,5 miljard euro.

‘De koopkracht blijft bij ons op peil’, zegt Samsom. ‘De crisis wordt bij ons niet betaald door gezinnen.’

Premier Balkenende, opnieuw lijsttrekker voor het CDA, toonde zich dinsdag ‘behoorlijk verrast’. ‘Kennelijk is er toch enige twijfel ontstaan over het eigen program’, stelt Balkenende. Hij toonde zich niettemin niet onder de indruk. ‘Tot 2015 verandert er niets.’

De SP begrijpt helemaal niets van de ‘ommezwaai’ van de sociaal-democraten. ‘De PvdA laat zijn eigen achterban links liggen om een draai naar rechts te maken’, oordeelt SP-lijsttrekker Emile Roemer. ‘Ze bezuinigen 30 miljard bezuinigen, net als de VVD.’ Het aanvankelijke verkiezingsprogramma was volgens Roemer linkser en socialer dan voorheen. ‘Was het niet Cohen die zei dat we niet roekeloos moesten bezuinigen? Wil de echte Cohen nu opstaan?’

Ook de VVD is verrast. ‘Een paniekerige reactie’, zegt Stef Blok, campagneleider bij de liberalen. ‘Ze verwijten ons steeds de economie kapot te bezuinigen. Maar goed, ik ben blij dat de PvdA nu ook inziet dat we 29 miljard euro moeten bezuinigen.’

Volgens D66-leider Alexander Pechtold blijft Cohen nog steeds te vaag over hoe hij alles wil betalen. ‘Show me the money, Job. Ik lees alleen maar plannen die geld kosten. Wat wil de PvdA nu precies?’

Meer over