Nieuws

PvdA-voorzitter Sent: neem de tijd voor discussie over fusie met GroenLinks

Het partijbestuur van de PvdA wil de tijd nemen voor de discussie over intensievere samenwerking of zelfs een fusie met GroenLinks. Dat staat in een brief die partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent maandag naar de leden stuurt.

Marcel van Lieshout
Attje Kuiken (staand) werd na het vertrek van Lilianne Ploumen verkozen tot fractievoorzitter van de PvdA. Naast haar partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent, helemaal links Kamerlid Kati Piri. Beeld ANP
Attje Kuiken (staand) werd na het vertrek van Lilianne Ploumen verkozen tot fractievoorzitter van de PvdA. Naast haar partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent, helemaal links Kamerlid Kati Piri.Beeld ANP

In deze brief, die in het bezit is van de Volkskrant, schrijft Sent dat zij hecht aan een zorgvuldig proces en pleit zij voor een rustiger tempo in de discussie over de samenwerking op links ‘met als stip aan de horizon de volgende Tweede Kamerverkiezingen.’

Onder die leden woedt die discussie volop. Vooral veel jonge PvdA’ers, initiatiefnemers van het zogeheten Rood Groen Manifest, zijn voorstander van een fusie met GroenLinks. Op het eerstvolgende partijcongres op 11 juni wordt een motie ingediend om de fracties in de Eerste Kamer alvast te laten fuseren.

De wetenschappelijke bureaus en Europese delegaties van beide partijen houden op maandag 9 mei bijeenkomsten over linkse samenwerking, vier dagen later gaan PvdA-leden erover in gesprek met de nieuwe voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer Attje Kuiken.

Coryfeeën pleiten voor doorbraak op links

Met de brief aan de leden reageert het partijbestuur op publieke uitlatingen van PvdA-coryfeeën. Zo schreven de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans In een opinieartikel in de Volkskrant twee weken geleden dat een doorbraak op links ‘bittere noodzaak’ is.

Terwijl het partijbestuur de tijd wil nemen voor er besluiten worden genomen, neemt de druk binnen de partij toe. Veel PvdA-leden wijzen op het belang van de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar en de daaraan gekoppelde verkiezingen voor de Eerste Kamer. Om te voorkomen dat links versplinterd blijft en het kabinet op een meerderheid in de senaat kan rekenen is haast geboden, menen zij. Ook binnen GroenLinks, zelf voortgekomen uit bundeling van drie partijen, woedt een dergelijke discussie.

Bij de verkiezing van een nieuwe PvdA-voorzitter, oktober vorig jaar, draaide het ook al volop om dit thema. Een groot aantal tegenkandidaten van Esther-Mirjam Sent sprak zich onomwonden uit voor fusie. Voor de ledenraad bleek dat toen een stap te ver.

PvdA stapelt verlies op verlies

Voorstanders van een fusie vinden snelle besluiten noodzakelijk en verwijzen naar de situatie bij de Franse Parti Socialiste. Die speelde in de recente presidentsverkiezingen geen enkele rol van betekenis. Daar staat tegenover dat de SPD, de Duitse zusterpartij van de PvdA, het bij recente verkiezingen juist goed deed. Dat geldt ook voor de sociaal-democraten in Denemarken.

De PvdA heeft het moeilijk. Electorale successen blijven uit. Uitzonderingen daarop waren de laatste Europese verkiezingen (met Timmermans als lijsttrekker) en de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in Amsterdam onder leiding van Moorman. Lilianne Ploumen stapte onlangs op als voorzitter van de Kamerfractie. Haar opvolgster Attje Kuiken sprak zich uit voor verdere samenwerking met GroenLinks. Fractiegenoten als Kati Piri en Khadija Arib dringen aan op fusie.

In die brief schrijft Sent dat ‘alle smaken mogelijk zijn, en die smaak bepalen we samen als leden.’ Na een ‘verdiepingsslag’ neemt de partij een definitieve beslissing. ‘Dat doen we op het congres ruim voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen.’

Meer over