PvdA tegen hervorming van het onderwijs

De PvdA zal het onderwijs de komende jaren met rust laten. Met die plechtige belofte neemt PvdA-leider Bos afstand van bewindslieden van zijn partij als Ritzen, Netelenbos en Adelmund die in de jaren negentig vooral het voortgezet onderwijs grondig op de schop namen....

Van onze verslaggevers

'Ik wil Nederland beloven dat de politiek en de PvdA de komende jaren met zijn poten van het onderwijs afblijft', aldus Bos maandag in een gastcollege dat hij gaf op de Saxion Hogeschool in Enschede. Hij pleit voor initiatieven van directies, leraren en ouders om het onderwijs te verbeteren in plaats van onderwijshervormingen van bovenaf.

Daarmee blijkt hij het roerend eens met de huidige minister van Onderwijs Maria van der Hoeven, die maandag de nieuwe onderwijsplannen van haar partij, het CDA, presenteerde. Ook het CDA is van plan 'de mensen in het veld' de macht te geven. Van der Hoeven wil daartoe veel meer overheidsgeld direct aan de schoolleiders toespelen, zodat zij zonder tussenkomst van het schoolbestuur kunnen bepalen wat daarmee dient te gebeuren.

Opvallend genoeg presenteerden PvdA en CDA maandag ook vrijwel identieke plannen om probleemleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) betere kansen te geven. Leerlingen die om wat voor reden dan ook voortijdig met school stoppen, moeten in elk geval de kans krijgen om een diploma te halen voor de vakken en vaardigheden die zij zich wel eigen hebben gemaakt, zodat werkgevers kunnen zien dat de schooltijd toch goed is besteed. 'Deelcertificaten', noemt de PvdA dit.

Het CDA wil nog een stapje verder gaan door arbeidsbemiddelingsbureaus de school in te halen. Die moeten ervoor zorgen dat uitvallende leerlingen in elk geval onderdak krijgen op de arbeidsmarkt, mits zij de leerplichtige leeftijd zijn gepasseerd.

Uit berekeningen van de gezamenlijke werknemers- en werkgeversorganisaties in het onderwijs bleek maandag dat het lerarentekort de komende jaren pas het hoogtepunt bereikt. Het primair onderwijs komt in 2006 2100 leraren tekort, het voortgezet onderwijs zelfs zesduizend. Van der Hoeven wil dit tegengaan door onder meer functiedifferentiatie: leraren op probleemscholen zouden betere arbeidsvoorwaarden moeten krijgen dan anderen.

Vanuit andere partijen neemt intussen de druk toe op de PvdA om met een premier-kandidaat te komen. CDA, D66 en GroenLinks eisen duidelijkheid. CDA-fractieleider Maxime Verhagen noemt het 'kiezersbedrog' als de PvdA niet voor de verkiezingen aangeeft wie wat haar betreft een nieuw kabinet moet gaan leiden indien Wouter Bos dat zelf niet wil. Bos liet maandag alleen weten dat Ad Melkert zeker geen kandidaat is.

GroenLinks-leider Halsema heeft haar eigen ideeën over goede PvdA-kandidaten. Rekenkamer-president Saskia Stuiveling of burgemeester Margreeth de Boer van Leeuwarden zouden het moeten worden, meent Halsema, omdat het de hoogste tijd wordt voor een vrouwelijke minister-president. D66 nam maandag het CDA onder vuur vanwege zijn standpunt dat in een nieuw kabinet geen 'paarse bewindslieden' mogen terugkeren. 'Het CDA is blijkbaar regentesker dan ooit', reageerde D66-leider De Graaf. Hij vindt dat het CDA geen recht van spreken heeft. 'Om eerlijk te zijn: we mochten willen dat Balkenende zich tot dusver half de premier had getoond die Wim Kok was.'

Meer over