PvdA: radicale geschriften vanuit cel tegenhouden

Bij gedetineerden als Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, moet justitie sneller kunnen ingrijpen om te voorkomen dat ze vanuit de gevangenis radicale geschriften naar buiten kunnen brengen....

Dat zei Tweede Kamerlid Wolfsen van de PvdA zaterdag in een reactie op het bericht dat B. vanuit een gevangenis per post een extremistisch pamflet heeft verstuurd, dat inmiddels onder moslimradicalen in Amsterdam zou circuleren. Hij vindt dat de wet op dit punt moet worden aangepast. De huidige criteria houden volgens Wolfsen geen rekening met gedetineerden als B., terwijl die met hun idee�n mensen buiten de gevangenis op verkeerde gedachten kunnen brengen.

�Alles wat zou kunnen oproepen tot radicalisering, zou de gevangenis niet mogen verlaten�, zei Wolfsen. Volgens hem is er nu sprake van een schemergebied. Het Kamerlid van de grootste oppositiepartij erkende dat het lastig is om precies te formuleren wanneer teksten radicaal zijn. Hij vindt dat CDA-minister Donner (Justitie) maar eens naar het probleem moet kijken en dan met voorstellen moet komen.

Ook wil Wolfsen van hem weten of justitie het pamflet van Mohammed B. heeft gezien en beoordeeld, of het er doorheen is geglipt of dat de inrichting niets tegen de verspreiding ervan kon doen. Het ministerie van Justitie wil nog niet reageren op de kwestie.

Als het waar is dat B. een radicaal geschrift vanuit de gevangenis heeft kunnen versturen, dan zou dat �tamelijk bizar� zijn, zei CDA-Kamerlid Van Fessem. Hij zal dinsdag in de Kamer mogelijk vragen aan Donner stellen over de gang van zaken. Van Fessem wil ook weten of B. toegang tot internet heeft.

Op de dag dat B. eind juli tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld, stelde een meerderheid in de Tweede Kamer dat het ministerie voor de taak staat te voorkomen dat hij vanuit zijn cel anderen be�nvloedt met zijn radicale idee�n. B. zit in een zogeheten individueel regime, waarbij hij bepaalde beperkingen opgelegd krijgt. Welke dat zijn, zegt justitie niet. Wel is bekend dat B. strikt gescheiden wordt gehouden van medegevangenen.

Meer over